Vei, vann og avløpsprosjekter

Informasjon om når og hvor Larvik kommune fornyer sitt vei-, vann- og avløpsnett.

Larvik kommunes vei-, vann- og avløpsnett rehabiliteres der hvor det er nødvendig, fordi det er dårlig eller i forbindelse med andre arbeider i området. Det er stort etterslep på rehabilitering, både her i kommunen og ellers i landet.

Derfor bevilger Larvik kommune cirka 80 millioner kroner årlig til fornyelse av vei-, vann- og avløpsnettet sitt. Aldri før har det blitt rehabilitert så mye av dette som i de siste årene. Derfor er det vanligvis flere prosjekter som pågår samtidig.

Her får du en oversikt over vei-, vann- og avløpsprosjekter som enten pågår eller starter snart i Larvik kommune.

Område Sted Type arbeid
Lågendalen Kvelde-Hvarnes-Steinsholt Vann, vei, avløp og renseanlegg
Nanset Nanset Vest - etappe 1 Vei, vann og avløp
Larvik  Tveteneåsen  Vann og avløp
Larvik Grandkvartalet Vei, vann og avløp
Kjerringvik Kjerringvik Nord, etappe 1 Vann og avløp
Kjerringvik  Kjerringvik Sør Vann og avløp

Solstad

Løkkeveien VA-anlegg Vann og avløp

Stavern

Stavern VA-anlegg etappe 1 Vann og avløp

Huseby - Guriskogen 

Huseby – Guriskogen Avløpspumpeledning Vann og avløp

Holmejordet

Holmejordet Avløp

Larvik

Schultzes gate VA-anlegg Vann og avløp

Tjodalyng

Holtansvingen - Svinevika Vann og avløp

Nanset

Nanset Vest - etappe 2 Vei, vann og avløp

Stavern

VA-anlegg Minnehallveien Vei, vann og avløp
Til toppen