Konsekvenser for naboer

Det er sendt ut informasjonsbrev om hva arbeidet vil innebære for berørte naboer.

Utbygger "Grandkvartalet eiendom AS" planlegger å legge nye vann- og avløpsledninger rundt utbyggingsprosjekt Grandkvartalet. VVA-anlegget skal utføres i henhold til utbyggingsavtalen som er undertegnet mellom Larvik kommune og utbygger. Larvik kommune vil eie det nye vei, vann og avløpsanlegget når det er ferdig. Grandkvartalet eiendom AS er byggherre og styrer VVA-prosjektet. De har undertegnet kontrakt med entreprenør "Marthinsen & Duvholt AS" om utførelsen av VVA-anlegg. 

Berørte naboer har fått informasjonsbrev med mer informasjon. 

Til toppen