Berørte gater

Innhold

Arbeidene med gatene vil deles inn i flere faser, og samordnes med utbygging av prosjektet Grandkvartalet.

Gater som vil bli berørte av denne utbedringen:

  • Romberggata
  • Prinsegata
  • Schultzes gate
  • Storgata

Første fase innebærer Romberggata, samt øvre del av Prinsegata, fra Romberggata til Haraldsgate.

Denne jobben er tenkt med oppstart i januar 2020 og planlagt ferdigstillelse september/oktober 2020.

Neste fase vil være Prinsegata og Schultzes gate.

For Storgata er det mindre arbeider som skal utføres og vil bli utført underveis, tilpasset arbeider i Rombergata og Schultzes gate.

Kontakt

Martinsen & Duvholt 

v/Rune Farmen

rune.farmen@mogd.no

Mob: 915 96 711

Til toppen