Parkering

Innhold

Informasjon over parkeringsplasser, ladstasjoner, parkeringskort for forflytningshemmede, parkeringsgebyr og boligsoneparkering.

I Larvik sentrum er det ca. 1.300 allment tilgjengelige parkeringsplasser. Ca. 500 av de er kommunale plasser. De kommunale plassene er gratis men en del av de er tidsregulerte med 1–2 timer for å sikre sirkulasjon i bykjernen.

Det finnes to kommunale avgiftsplasser med totalt 115 plasser, Prinsegarasjen med 65 plasser og Esso-tomta med 50 plasser. På alle kommunale avgiftsplasser kan EasyPark-appen benyttes i tillegg til kort/mynt.

De øvrige 630 plassene eies/drives av private aktører.

Illustrasjonen viser hvor du kan parkere i Larvik sentrum.

Spesielle forhold på sommeren

Stavern

Det er innført boligsoneparkering i Stavern sentrum i perioden 20. juni til 10. august. Du kan søke om boligsoneparkering her: https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0169/
Det er etablert en kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass ved Bukta med adkomst via Risøyveien. Her kan det parkeres hele året, døgnet rundt. Maks. parkeringstid er 3 døgn. Det koster 10 kr/time å parkere her og automaten tar både kort og mynt.
Det er også etablert en kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass ved Kanalen med adkomst via Prinsensgate i perioden fra St. Hans til 31. august. Her kan det parkeres hele døgnet, men maks. parkeringstid er 3 døgn. Det koster 10 kr/time å parkere og her er det to automater. Den ene tar bare mynt og den andre tar kort og mynt.
For øvrig er det gratis gateparkering med tidsbegrensning i Stavern, samt private plasser med betalingsparkering.

Helgeroa

Det er innført boligsoneparkering i Helgeroa i perioden 1. mai til 1. september. Du kan søke om boligsoneparkering her: https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0169/
Det er etablert kommunale parkeringsplasser ved havnen i Helgeroa. En del av plasssene er reservert til de som bor på Arøya. På de resterende plasser er det gratis å parkere i opp til fire timer. I tillegg er det private plasser med betalingsparkering ved havnen.

Nevlunghavn

Nord for Nevlunghavn sentrum ligger en relativ stor kommunal parkeringsplass ved Omrestranda. Denne er ikke avgiftsbelagt. Det er adkomst via Brunlanesveien og denne er tilgjengelig hele året.
Parkeringsplassen ved havnen er også tilgjengelig året rundt, men i perioden fra påske til 31. august er den avgiftsbelagt. Det kan parkeres hele døgnet , men maks. parkeringstid er 3 døgn. Det koster 15 kr/time å parkere her og automaten tar både kort og mynt.

Ula

Det er gratis å parkere på den kommunale parkeringsplassen i enden av Ula (veien). Det er adkomst til plassen via Ulaveien.
I tillegg er det private avgiftsbelagte parkeringsplasser ved havnen.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner er ilagt med hjemmel i forskrift av 18. mars 20016 nr 261 Forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift av 18. mars 2016 nr 260 Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Klage på parkeringsgebyr

Klage på parkeringsgebyr gjøres ved å fylle ut skjema Klage/søknad om ettergivelse/frafall av kontrollsanksjon/parkeringsgebyr.

Send inn klage/søknad om ettergivelse/frafall av kontrollsanksjon/parkeringsgebyr

Frist for betaling

Betaling av parkeringsgebyret/kontrollsanksjonen skal skje innen 3 uker fra ileggelsesdagen selv om det fremsettes klage, jfr. blankettens bakside.

Medhold i klagen

Dersom du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret/kontrollsanksjonen tilbakebetales.

Parkering for forflytningshemmede

Tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede foretas etter skjønnmessig vurdering og innvilges først og fremst til den som har problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller den som ofte er til behandling på sykehus, klinikker og lignende.

Søkere må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres. I tillegg må søker ha et særlig behov for parkeringslettelse. Handikappet er således ikke alene noe grunnlag for å få tillatelse.

Mer informasjon om parkering for forflytningshemmede 

Offenlige ladestasjoner

Det er etablert 10 offentlige ladestasjoner med totalt 21 ladepunkter i Larvik kommune. Plassene er tidsregulerte med maks. fire timer og det er krav til bruk av urskive.

Ladestasjonene er plassert her:

  • Storgata 15 (Esso tomta)
  • Prinsegata 11 (Prinsegarasjen)
  • Bøkkerfjellet
  • Larvik bibliotek
  • Lilletorget
  • Gunnar Thoresens vei
  • Risøyveien
  • Omrestranda
  • Tjølling sykehjem
  • Legekontoret i Kvelde

Oversikt over alle ladestasjoner (offentlige og private)

Til toppen