Parkering

Innhold

Informasjon over parkeringsplasser, ladestasjoner, parkeringskort for forflytningshemmede, parkeringsgebyr og boligsoneparkering.

I Larvik sentrum er det ca. 1.300 allment tilgjengelige parkeringsplasser. Ca. 500 av de er kommunale plasser. De kommunale plassene er gratis men en del av de er tidsregulerte med 1–2 timer for å sikre sirkulasjon i bykjernen.

Det finnes én kommunal avgiftsplass: Storgata 30 med 50 plasser. På kommunale avgiftsplasser kan EasyPark-appen benyttes i tillegg til kort/mynt.

De øvrige plassene eies/drives av private aktører.

Betaling

Det koster 25 kr/t å parkere på de kommunale avgiftsplassene. 

Urskive

I Larvik kommune må du bruke urskive når du parkerer på tidsbegrensede gratis parkeringsplasser, inkludert ladestasjoner for elbil.

Slik bruker du urskive

 • Urskiven skal være godt synlig i frontruten på bilen.
 • Du stiller viseren til det tidspunktet du parkerte bilen.
 • Du kan nå stå parkert gratis så lenge det er tillatt.
 • Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du urskiven på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.
 • Dersom du ikke klarer å få tak i urskive, kan du i et nødstilfelle legge en lapp i vinduet med dato og klokkeslett på når du parkerer.

Mer informasjon om urskiver

Parkering Larvik Sentrum 2023

Høyoppløselig kart over hvor du kan parkere i Larvik sentrum

Besøksparkering i Stavern

I påska og gjennom hele sommeren er det mange besøkende i Stavern. De aller fleste kommer med bil og det kan være vanskelig å finne parkeringsplass.

Om sommeren er store deler av Stavern sentrum regulert til boligsoneparkering. I tillegg er flere gater gjort om til gågater. Her er det ikke mulig å parkere for besøkende. 

Larvik kommune henviser til de offentlig tilgjengelige parkeringsplassene som ligger rundt Stavern sentrum. Plasseringen av disse framgår av kartet under. De fire områdene nærmest sentrum er betalingsparkering. 

web_besøksparkering-stavern-2019.jpg

Spesielle forhold på sommeren

Stavern

Det er innført boligsoneparkering i Stavern sentrum i perioden 10. juni til 20. august.

Søk om boligsoneparkering

Her kan du parkere mot betaling:

 • Bukta med adkomst via Risøyveien. Her kan det parkeres hele året, døgnet rundt. Maks parkeringstid er 3 døgn. Det koster 25 kr/time å parkere her i perioden fra påske til 1. september.
 • Kanalen med adkomst via Kronprinsens gate. Her kan det parkeres i perioden fra 15. juni til 31. august. Maks parkeringstid er 3 døgn. Det koster 25 kr/time å parkere

Helgeroa

Det er innført boligsoneparkering i Helgeroa i perioden 1. mai til 1. september. Du kan søke om boligsoneparkering her: https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0169/
Det er etablert kommunale parkeringsplasser ved havnen i Helgeroa. En del av plasssene er reservert til de som bor på Arøya. På de resterende plasser er det gratis å parkere i opp til fire timer. I tillegg er det private plasser med betalingsparkering ved havnen.

Nevlunghavn

Nord for Nevlunghavn sentrum ligger en relativ stor kommunal parkeringsplass ved Omrestranda. Denne er ikke avgiftsbelagt. Det er adkomst via Brunlanesveien og denne er tilgjengelig hele året.
Parkeringsplassen ved havnen er også tilgjengelig året rundt, men i perioden fra påske til 31. august er den avgiftsbelagt. Det kan parkeres hele døgnet , men maks. parkeringstid er 3 døgn. Det koster 25 kr/time å parkere her og automaten tar både kort og mynt.

Ula

Det er gratis å parkere på den kommunale parkeringsplassen i enden av Ula (veien). Det er adkomst til plassen via Ulaveien.
I tillegg er det private avgiftsbelagte parkeringsplasser ved havnen.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner er ilagt med hjemmel i forskrift av 18. mars 20016 nr 261 Forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift av 18. mars 2016 nr 260 Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Klage på parkeringsgebyr

Klage på parkeringsgebyr gjøres ved å fylle ut skjema under.

Send inn klage/søknad om ettergivelse/frafall av parkeringsgebyr

Frist for betaling

Betaling av parkeringsgebyret skal skje innen 3 uker fra ileggelsesdagen selv om det fremsettes klage, jfr. blankettens bakside.

Medhold i klagen

Dersom du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret tilbakebetales.

Parkering for forflytningshemmede

Tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede foretas etter skjønnmessig vurdering og innvilges først og fremst til den som har problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller den som ofte er til behandling på sykehus, klinikker og lignende.

Søkere må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres. I tillegg må søker ha et særlig behov for parkeringslettelse. Handikappet er således ikke alene noe grunnlag for å få tillatelse.

Mer informasjon om parkering for forflytningshemmede 

Offenlige ladestasjoner

Det er etablert 18 offentlige ladestasjoner med totalt 36 ladepunkter i Larvik kommune. Plassene er tidsregulerte med maks fire timer og du må bruke urskive. 

Ladestasjonene er plassert her:

 • Tollboden
 • Storgata 15 (Esso tomta)
 • Bøkkerfjellet
 • Larvik bibliotek
 • Lilletorget
 • Gunnar Thoresens vei
 • Risøyveien
 • Omrestranda
 • Tjølling sykehjem
 • Legekontoret i Kvelde
 • Alfred Andersens gate
 • Øvre Bøkeligate
 • Tolleroden/Skotta
 • Nevlunghavn (brygga)

Du må laste ned appen Smartcharge for å lade, men Easypark vil også snart være tilgjengelig.

Oversikt over alle ladestasjoner (offentlige og private)

Til toppen