Du må bruke urskive når du parkerer i sentrum

Innhold

Vi tar nå i bruk urskive på tidsbegrensede gratis parkeringsplasser i Larvik sentrum. Dette vil gi økt sirkulasjon og bedre tilgjengelighet på parkeringsplasser for alle.

Slik bruker du urskive

  • Urskiven skal være godt synlig i frontruten på bilen.
  • Du stiller viseren til det tidspunktet du parkerte bilen.
  • Du kan nå stå parkert gratis så lenge det er tillatt.
  • Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du urskiven på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.
  • Dersom du ikke klarer å få tak i urskive, kan du i et nødstilfelle legge en lapp i vinduet med dato og klokkeslett på når du parkerer.

Hvor får du tak i urskive?

Urskiver kan du få tak i hos de fleste bilrekvisitabutikker.
Har du en urskive fra før som er kjøpt i en annen kommune, kan denne brukes. Urskive er urskive!
Det finnes også elektroniske urskiver, men vi anbefaler ikke disse da de kan gå tom for strøm, fryse om vinteren og kan smelte på sommeren.

Konsekvenser

Parkerer du uten at parkeringsskive er synlig plassert i frontruten, eller ikke markerer når bilen ble parkert, risikerer du ileggelse av kontrollsanksjon. Det samme gjelder dersom du står ut over tillatt parkeringstid.


Kontrollsanksjoner av betydning for denne ordningen

  • Ikke kontrollerbar/manglende urskive: kr. 330,-.
  • Feil innstilt parkeringsskive: kr. 330,-.
  • Maks p-tid overskredet: kr. 660,-.

Skilting
Det blir nå satt opp underskilt hvor det kommer fram at det er krav om bruk av urskive. Montering av skilt starter 2. januar og vil pågå fram til alle gatene er riktig merket. Kravet om bruk av urskive gjelder så fort skilt er montert. Symbolet for urskive ser slik ut.

Urskive Skilt Web
Til toppen