Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

Parkeringskort for forflytningshemmede er en offentlig parkeringstillatelse som kan tildeles etter søknad.

Målgruppe

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig nedsatt funksjons- eller orienteringsevne, og som ikke kan bruke ordinær parkering.

Du kan søke som fører av motorvogn eller passasjer med særlig behov for parkeringslette ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.

Slik søker du

Du må benytte søknadsskjema for søke om parkeringstillatelse. Du må også legge ved legeerklæring.

Ferdig utfylt søknad og legeerklæring sendes må sendes til
Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

Utlevering

Dersom søknaden innvilges vil du få informasjon om utlevering av kortet i brevet som sendes til deg. Husk spesielt at du må ha tilgjengelig et bilde, av nyere dato, som skal benyttes på parkeringskortet.

Fornye tillatelse

Du må sende ny søknad i god tid før utløpsdato på parkeringstillatelsen din. Har du en parkeringstillatelse som har gått ut på dato, må du søke på nytt.

Klage

Du har rett til å klage dersom du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Utvalg for klagesaker for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Veileder 

Parkeringskortet kan benyttes i hele Norge og alle land innenfor EØS-området. Kortet skal legges godt synlig, med bildesiden ned, i bilens frontrute. Kortnummer og gyldighetsdato skal tydelig vises.

Parkeringstillatelsen kan brukes

Skilt for reserverte offentlig parkeringsplasser På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Skilt uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid på offentlige avgiftsplasser. Uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid på offentlige avgiftsplasser.

Skilt På steder hvor det er innført beboerparkering. På steder hvor det er innført beboerparkering.

Skilt  På plasser hvor det er egen tidsbegrensning for forflytningshemmede. På plasser hvor det er egen tidsbegrensning for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen kan IKKE brukes

Skilt Stans forbudt. Ved stans forbudt.

Skilt parkering forbudt. Ved parkering forbudt.

Skilt EL-motorvogn På plasser reservert for andre trafikanter, for eksempel El-motorvogn.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen