Nå legges flere kilometer nye vannledninger i Stavern

Innhold

Arbeidene med nye vann- og avløpsledninger i Stavern har pågått i noen måneder. Det betyr stadige endringer i kjøremønsteret fram til prosjektet er ferdigstilt om et drøyt år.

Mange blir berørt når store vann- og avløpsprosjekter gjennomføres. I Stavern er det stadig nye omkjøringer og stengte veier. Dette må til når flere kilometer nye vannledninger skal legges. 

Prosjektet startet opp i september 2019 og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av april 2021. 

Trafikk

Gravingen medfører dessverre nødvendigvis at trafikkavviklingen blir berørt i perioder. Entreprenøren H&K Sandnes AS har høy fokus på dette og jobber godt for å sørge for at de som ferdes i området skal komme fram så  trygt og smidig som mulig, og vi håper på forståelse for ulempene som prosjektet til tider måtte medføre.

Stavern og omliggende områder er populære ferieområder, spesielt i sommerhalvåret. Fremdriften er derfor lagt opp slik at man i mest mulig grad unngår gravearbeid på de mest trafikkutsatte traseene i sommermånedene. 

Status januar 2020

  • Lilla strek viser traseene hvor prosjektet allerede har byttet ut vann-og avløpsledningene (status per i dag, 21.01.2020)
  • Gul strek viser traseene som det gjenstår å oppgradere.

Høyoppløselig statuskart

Film fra gravearbeidet

Url format not supported.

Film fra gravearbeidet (Foto: Svenn Dvergastein)

Til toppen