Voksne og frivillige i lag og foreninger

Innhold

Er du urolig for et barn eller en ungdom? Vi vet at voksne som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden. Du kan være den ene som ser.

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

Vi i Larvik kommune vil gjerne hjelpe og samarbeid med deg for at alle barn og unge i kommunen skal få en trygg og god oppvekst. Her finner du nyttig informasjon om hvem du kan kontakte dersom du er urolig for et barn eller ungdom, og gode råd som kan være til hjelp.

Disse kan du kontakte

Ved mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt skal foreldrene ikke kontaktes.
Ta direkte kontakt med barnevernvakta og/eller politi.

Barnevernvakta 33310203
Politi 02800

Barnets foresatte/pårørende

Fortell om din uro, og kanskje foreslå å hjelpe. Dersom du blir avvist, og fortsatt er urolig for barnet/ungdommen ta kontakt med helsestasjon, barnehage, skole eller barnevern. Det kan du også gjøre hvis du ikke ønsker å ta kontakt med foresatte/pårørende selv. 

Familiesenter, barnehage eller skole

Du kan kontakte helsestasjon, barnets barnehage eller barnets/ungdommens skole og dele din uro.
Ta kontakt med Larvik kommunes servicetorg for kontaktinformasjon, telefon 33171000 eller klikk på en av linkene nedenfor.

Barneverntjenesten

Er du bekymret for omsorgssituasjonen til et barn eller ungdom kan du kontakte barnevernet.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får riktig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnevernvakta

Barnevernvakta er barneverntjenesten sin akuttberedskap og er åpen hele døgnet.
Hovedoppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner, og de skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt.
Telefon 33310203.

Politi

Politi skal kontaktes ved akutt fare for liv og helse, eller dersom du mistenker at barnet har vært utsatt for noe ulovlig.

Gode råd til voksne

Gode råd til trenere, instruktører og ledere i frivillig sektor:

 • Se
  Å bli lagt merke til og husket på, blir opplevd som verdifullt. Ha øyekontakt og brukt navnet til barnet.
 • Lytt
  Lytt til hva barnet/ungdommen forteller deg, og anerkjenne barnet/ungdommen sin opplevelse uten å avbryte eller korrigere.
 • Gi
  Å gi handler om å være inkluderende. Det er mulig å se en styrke i alle.
 • Forstå
  Vis interesse. En voksen som forstår. Tør å spør hvordan et barn/ungdom har det, og tolerer svaret.
 • Sett grenser
  Barn bli trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom å sette grenser og være rettferdig.
 • Vær en god rollemodell
  Barn/ungdom speiler oss i alt vi gjør. Vær et raust og inkluderende forbilde, som håndterer uenighet og at noen er annerledes.

Nyttige nettsteder

Her er en oversikt over nyttige nettsteder der du kan finne mer informasjon og gode råd.

Til toppen