Individnivå

Innhold

Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn og ungdom som trenger hjelp og tiltaksarbeid.

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Larvik kommune. Noen ganger oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det bra. Hva gjør du dersom du er urolig for om et barn eller ungdom trenger hjelp?

Hvem er du?

Ansatt Barn eller ungdom Voksne

De andre nivåene

Til toppen