Våre ansatte

Innhold

Fellesfunksjon for Larvik Læringssenter

Inger Hjortland
Virksomhetsleder
inger.hjortland@larvik.kommune.no

Anette Hole Hovland
Saksbehandler
anette.hole.hovland@larvik.kommune.no

Bente Aksnes
Assistent Fargespill Larvik og kantine
bente.aksnes@larvik.kommune.no 

Gaute Thøgersen
IKT-ansvarlig
gaute.thogersen@larvik.kommune.no

Heidi Reif
Fagkonsulent
heidi.reif@larvik.kommune.no

Helene Gutterød Huseby
Migrasjonsrådgiver
helene.gutterod.huseby@larvik.kommune.no

Jannicke Lille Haugen
Leder Fargespill Larvik
jannicke.lille.haugen@larvik.kommune.no

Jeran Karunairaja
Prosjektmedarbeider
jeran.karunairaja@larvik.kommune.no

Johan Henrik Riiser
Konsulent
johan.henrik.riiser@larvik.kommune.no

Kjell Østby
Fagkonsulent
kjell.ostby@larvik.kommune.no

Line Plate Hovdekleiv
Saksbehandler
line.plate.hovdekleiv@larvik.kommune.no

 

Liv Heidi Teigen
Saksbehandler
liv.heidi.teigen@larvik.kommune.no 

Ragnhild Keshavarzy
Rådgiver
ragnhild.keshavarzy@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Markeds- og webansvarlig
stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen