Norskprøven

Innhold

Norskprøven arrangeres på Norskskolen i Larvik og er en skriftlig og en muntlig prøve.

Påmelding til Norskprøven.jpg

Skriftlig prøve - A1-B2

Den skriftlige prøven har tre deler:

  1. Lytteprøve (25–60 minutter)
  2. Leseprøve (75 minutter)
  3. Skriveprøve (90/120 minutter)

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Muntlige prøve A1-B2

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Øve til prøve

Her finner du eksempeloppgaver du kan bruke til å forberede deg til norskprøven.

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

Prøven er på et svært høyt nivå og inneholder kun oppgaver som måler på C1-nivået. Du vil få resultatet "C1" eller "Ikke bestått" på prøven.
Det er kun deltakere som er på dette nivået som kan ta prøven.

Prøven måler ferdigheter i lytting, lesing, skriving og muntlig kommunikasjon og består av to delprøver:

  1. Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling.
  2. Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Mer informasjon om prøven, veiledningstekster og eksempeloppgaver finner du på her

Prøveperiode

21. - 31. mai (påmelding 15. - 19. april)
23. - 27. september (påmelding 19. - 23. august)
2. - 6. desember (påmelding 28. oktober - 1. november)

Påmelding

Ta kontakt med din kontaktlærer for påmelding. Er du ikke elev ved Larvik Læringssenter, kan du melde deg opp som privatist her

Prøvested

Tollboden, Strandpromenaden 53, 3256 Larvik

Rett til gratis opplæring

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg på til gratis prøve.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Ikke rett til gratis opplæring

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen eller henvende deg på Norskskolen. De prøvepriser her.

Må jeg ta prøven

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende påmelding til prøven, snakk med din kontaktlærer eller ta kontakt med vårt kontor ved Mølla, Hammergata 24 i Larvik eller på telefon 33 17 31 50.

 

Til toppen