Norskprøven

Innhold

Norskprøven arrangeres på Norskskolen i Larvik og er en skriftlig og en muntlig prøve.

Skriftlig prøve

Den skriftlige prøven har tre deler:

  1. Lytteprøve (25–50 minutter)
  2. Leseprøve (75 minutter)
  3. Skriveprøve (90 minutter)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Muntlige prøve

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se eksempeloppgaver for muntlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Prøveperiode

Neste prøveperiode for norsk muntlig og skriftlig 26.11-06.12.2018 med påmelding 29.10 – 02.11.2018

Rett til gratis opplæring

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg på til gratis prøve.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Ikke rett til gratis opplæring

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen eller henvende deg på Norskskolen.

Må jeg ta prøven

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

 

Kontakt

  • Norskskolen Sachnowitz vei, 3255 LARVIK
Til toppen