Priser

Innhold

Kurspriser

Norskkurs dagtid 12 000,- pr. semester
Arbeidsrettet norskkurs 24 000,- pr. semester
Kveldskurs 4 200,- for 15 samlinger
B2 /norsk på videregående nivå 24 000,- pr. semester
Nettkurs 1800,- pr mnd
50 timers samfunnskunnskapskurs 2200,-
75 timer samfunnskunnskapskurs 3 000,-


Prøvepriser

Skriftlig norskprøve, A1-B2 1000,-
Muntlig norskprøve, A1-B2 1000,-
Delprøver i norsk:  
Lese, A1-B2 500,-
Lytte A1-B2 500,-
Skrive, A1-B2 500,-
   
 Muntlig norskprøve, C1 nivå  1500,-
Skriftlig norskprøve, C1 nivå 1500,-
   
Samfunnskunnskapsprøve 700,-
Statsborgerprøven 1000,-

Nye priser gjelder f.o.m 01.03.2023

 

Til toppen