Språknivåer

Innhold

En deltakers muntlige og skriftlige ferdigheter kan deles inn i ulike språklige nivå, A1, A2, B1 og B2.

A1 (basisnivå)

Deltakeren kan forstå og snakke om svært hverdagslige ting (for eksempel om mat, klær, vær og dagligdagse aktiviteter). I en samtale kan han/hun stille enkle spørsmål og svare med enkeltord. Samtalepartneren bør snakke langsomt og tydelig og være innstilt på å hjelpe. Morsmålet er fortsatt tydelig på dette nivået, og derfor kan det være vanskelig å forstå alt som sies.

A2 (underveisnivå)

Deltakeren kan forstå og uttrykke seg enkelt om temaer som handler om egen person, familie og arbeid. Samtalepartneren bør snakke langsomt og hjelpe til. En person på A2-nivå kan stort sett gjøre seg forstått, selv om han/hun fortsatt gjør feil. Mange blir lenge på dette nivået. Nordmenn som har lært tysk, fransk eller spansk på skolen i Norge, er ofte på dette nivået i disse fremmedspråkene.

B1 (selvstendig nivå)

Deltakeren kan forstå og uttrykke seg sammenhengende om kjente emner (for eksempel samfunnsaktuelle tema) og ulike tema han/hun er interessert i. De kan delta uforberedt i ulike samtalesituasjoner når samtalepartneren snakker tydelig. En person på B1-nivå kan begrunne egne synspunkt og fortelle selvstendig om erfaringer, hendelser, ønsker og planer. I Norge er det mange som snakker engelsk på B1-nivå.

B2 (oversiktsnivå)

B2 er et høyt språklig nivå. Det er lett å forstå det som blir sagt av en språkbruker på B2-nivå. Han/hun tilpasser seg i samtalen og retter på seg selv hvis han/hun gjør språklige feil. På B2 skal man kunne uttrykke synspunkter og utdype/underbygge dem på en lett forståelig måte. Som tilhører må vi akseptere et aksentpreget språk, på samme måte som vi godtar norske dialekter. Det er stor grad av variasjon i språket til en person på nivå B2.

Kontakt

  • Norskskolen Hammergata 24, 3264 LARVIK
Til toppen