Søk om midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter

Innhold

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Søknadsfrist er 6/12!

Om ordningen

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Søknadsfrist

Frist for å søke midler er tirsdag 6. desember 2022. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din virksomhet/bedrift ønsker å søke om midler!

Kontaktinformasjon

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Markeds- og webansvarlig
T: 452 21 125
E: stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen