Søk Kompetansepluss midler

Innhold

Kompetansepluss er en tilskuddsordning hvor målet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Dame med vernebriller i arbeid på lager

Kompetansepluss

I Kompetansepluss Arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne som er i arbeid. Hovedmålgruppen for ordningen er arbeidstakere med lav formell utdanning.

Et sentralt mål med Kompetansepluss er å øke deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Arbeidslivet endrer seg raskt. For å håndtere omstillingene må folk få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb. De som står utenfor arbeidslivet må også få muligheten til å få styrket kompetansen sin, for å bedre mulighetene for å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om tilskuddsordningen.

Hvem kan søke

En søknad til Kompetansepluss Arbeid skal være et samarbeid mellom en tilbyder (av opplæring), minst én bedrift som opplæringsmottaker (privat eller offentlig virksomhet), og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Sammensetning av kurs

I søknadsskjemaet setter søker sammen kurs ut fra moduler. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og ulike ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

I søknadsskjemaet kan man ikke i samme kurs kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk, med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Antall timer 30 40 50 80 100 150
Lesing/skriving x x x x x x
Regneferdigheter  x x x x - -
Digitale ferdigheter x x x - - -
Muntlige ferdigheter x x x - - -
Norsk eller samisk x x x x x x

Hva er nytt i utlysningen for 2024?

  • Det innføres en begrensing på maksimal søknadssum pr søknad.

  • Ett kurs kan maksimalt omfatte 200 timer.

  • Søknader må inneholde kurs sammensatt av minst to ferdigheter, med unntak av norsk og samisk som andrespråk.

  • Bemanningsbyrå kan ikke lenger søke om opplæring av utleide ansatte.

Søknadsfrist

12. desember 2023

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din virksomhet/bedrift ønsker å søke om midler!

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Markeds- og webansvarlig
T: 452 21 125
E: stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen