Har du ansatte som trenger faglig påfyll? Søk om midler nå!

Innhold

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Søknadsfrist 14/12!

Om Kompetansepluss

Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

I Kompetansepluss Arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Les mer om Kompetansepluss

Søknadsfrist

Frist for å søke om Kompetansepluss midler 14. desember 2021. 

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din virksomhet/bedrift ønsker å søke om midler!

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Konsulent
T: 452 21 125
E: stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen