Kompetansepluss

Innhold

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Hvem administrerer

Kompetansepluss er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Kompetansepluss administreres av Kompetanse Norge, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og gjennomføres i et samarbeid mellom bedrift og godkjent opplæringsleverandør.

Hvem kan søke

Larvik Læringssenter kan søke om midler til Kompetansepluss sammen med virksomheter som trenger opplæring.

Larvik Læringssenter har solid kompetanse og lang erfaring med basiskompetanse, og er godkjent som leverandør av Kompetansepluss. Vi kan derfor være en aktiv kompetansepartner for din bedrift i planlegging og gjennomføring av opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter er 10. desember 2018.
Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din bedrift ønsker å søke om midler!

Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk eller samisk

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den skal knyttes til deltakernes arbeid.

Hvorfor Kompetansepluss

Virksomheter som har gjennomført slike kurs rapporterer om en rekke positive effekter, både for deltakernes arbeids- og hverdagsliv og for virksomhetene de arbeider i.

Deltakere bruker mer data, og skriver og leser mer etter kurset enn de gjorde før. Andre effekter av opplæringen er økt selvtillit, mestringsfølelse og læringsmotivasjon. Mange deltakere opplever at de har blitt flinkere i jobben sin.

Virksomheter som har arrangert opplæring trekker særlig fram effekter som

 • smidigere drift og bedre kundeservic
 • færre feil og mindre svinn
 • nedgang i sykefravær
 • nye produksjonsløsninger
 • bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte
 • økt fokus på HMS
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser og rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • flere ansatte blir rustet og motivert til å ta fagbrev eller fagopplæring

Etter opplæring har flere deltakere fått nye arbeidsoppgaver og økt omstillingsmotivasjon.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Til toppen