Kompetansepluss

Innhold

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Hvorfor Kompetansepluss

  • Arbeidslivet endrer seg raskt. For å håndtere omstillingene må folk få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb.
  • De som står utenfor arbeidslivet vil styrke sine muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv.
  • Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil, bedre rapportering og mer motiverte og selvgående ansatte.
  • Opplæring har gitt en bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift og bedre kundeservice.
  • Flere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring.

Hvem kan søke

En søknad til Kompetansepluss Arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én bedrift som opplæringsmottaker (privat eller offentlig virksomhet), og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Målgruppen for ordningen er primært mennesker med lav formell utdanning.

Sammensetning av kurs

Søkeren setter sammen kurs med modulene i søknadsskjemaet. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og forskjellige ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

Søker kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - X X X - -
Digitale ferdigheter X X X - - -
Muntlige ferdigheter X X X - - -
Norsk eller samisk - - X X X X

Hva er nytt i utlysningen for 2023?

  • Kurs i regning eller der regning i kombinasjon med andre ferdigheter blir prioritert.

Søknadsfrist

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din virksomhet/bedrift ønsker å søke om midler!

Kontaktinformasjon

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Markeds- og webansvarlig
T: 452 21 125
E: stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen