Starte i 8. klasse

Innhold

Elever som går i 7. trinn i 1-10 skoler fortsetter i 8. trinn på samme skole.

I Larvik har vi en ordning med fritt skolevalg i 8. trinn, med noen begrensninger. Hvis du velger nærskolen din trenger du ikke søke. 

Januar og februar

9. februar 2024 vil alle foreldre til barn som skal begynne på 8. trinn motta brev om ungdomsskoleplass.

Mars og april

Elevene på 7. trinn får utdelt informasjon om valg av tilvalgsfag/valgfag.

Skjemaene leveres til kontaktlærer på barneskolen innen 10. april.

Mai og juni

Ungdomsskolene arrangerer en besøksdag for 7. trinns elever i mai eller juni.

I slutten av juni arrangerer skolene avslutning av sju års skolegang. Det blir sendt ut egen invitasjon til denne festkvelden.

Foreldre vil få en telefon fra kontaktlærer på ungdomsskolen første uken etter skolestart i august.

Tilvalg- og valgfag

Når du starter i 8. klasse skal du velge tilvalg- og valgfag. Hver skole har ulike tilbud.

Takke nei til skoleplass

Skal barnet ditt starte i privat skole, eller flytter dere ut av kommunen før skolestart må du melde fra ved å sende inn skjema "Takke nei til skoleplass".

Til toppen