Flytte eller bytte skole

Innhold

Ønsker du skoleplass på en annen skole enn den tildelte kan du søke om å bytte skole.

Larvik kommune har fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1. og 8. trinn. Jf. vedtatt "Kriterier for fritt skolevalg".

Søknadsfristen

Foresatte som ønsker at barn skal gå på en annen skole enn hjemmeskolen må søke innen 15. februar.

Søk om skoleplass på en annen skole

Ny i kommunen etter 1. januar

Har dere flyttet til kommunen etter 1. januar må dere søke om skoleplass.

Søk om skoleplass

Kriterier for fritt skolevalg

Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering 24.11.21 - sak 044/21

Ordningen med fritt skolevalg på 1. og 8. trinn videreføres innenfor gjeldende kriterier.

 1. Skolestartere tildeles skoleplass på sin nærskole. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 1. trinn.

 2. Elever på 7. trinn tildeles skoleplass på den ungdomsskolen som er knyttet til barneskolen de er elev på. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 8. trinn.

 3. Foresatte som velger en annen skole enn nærskolen, må selv sørge for å betale skysskostnader. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyss rettighetene så lenge det ikke medfører ekstra skysskostnader for kommunen. Dette gjelder ved skolestart og alle kommende år i grunnskolen.

 4. Skolen kan avslå søknad fra elever hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes.
  Elevene får tilbud om plass i prioritert rekkefølge slik:

 5. a. Eleven har prioritet i forhold til nærhet til skolen.
  b. Søsken går ved samme skole.
  c. Behov for spesiell tilrettelegging er ivaretatt ved ønsket skole.

 6. Skolen de foresatte velger for sine barn, må være godkjent.

Takke nei til tildelt plass

Foresatte som ikke ønsker at barnet skal gå på den skolen som er tildelt må melde fra om dette.

Takker nei til skoleplass

Rett til å klage

Det er klagerett på vedtak om skolebytte. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Til toppen