Flytte eller bytte skole

Innhold

Ønsker du skoleplass på en annen skole enn den du har fått tildelt, må du søke om skoleplass på skolen du ønsker å flytte til.

Fritt skolevalg

Larvik kommune har fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1. og 8. trinn. jf. vedtatt "Kriterier for fritt skolevalg".

Søknadsfristen

Ønsker du at barnet ditt skal gå på en annen skole enn nærskolen må du søke innen 23. februar.

Kriterier for fritt skolevalg

Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering 24.11.21 - sak 044/21 og 004/24.

Ordningen med fritt skolevalg på 1. og 8. trinn videreføres innenfor gjeldende kriterier.

 1. Skolestartere tildeles skoleplass på sin nærskole. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 1. trinn.

 2. Elever på 7. trinn tildeles skoleplass på den ungdomsskolen som er knyttet til barneskolen de er elev på. Foresatte kan søke om å endre skole ved oppstart på 8. trinn.

 3. Foresatte som velger en annen skole enn nærskolen, må selv sørge for å betale skysskostnader. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyss rettighetene så lenge det ikke medfører ekstra skysskostnader for kommunen. Dette gjelder ved skolestart og alle kommende år i grunnskolen.

 4. Skolen kan avslå søknad fra elever hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes.
  Elevene får tilbud om plass i prioritert rekkefølge slik:

 5. a. Eleven har prioritet i forhold til nærhet til skolen.
  b. Søsken går ved samme skole.
  c. Behov for spesiell tilrettelegging er ivaretatt ved ønsket skole.

 6. Skolen de foresatte velger for sine barn, må være godkjent.

Takke nei til tildelt plass

Skal barnet ditt starte i privat skole, eller flytter dere ut av kommunen før skolestart må du melde fra ved å sende inn skjema "Takke nei til skoleplass".

Ny i kommunen etter 1. januar

Har dere flyttet til kommunen etter 1. januar må du søke om skoleplass.

Skolebytte i Larvik kommune

Når du søker om bytte av skole innen kommunen blir søknaden sendt til skolen eleven ønsker å flytte fra.

Saksgang ved søknad om skolebytte:

 • Rektor på avgivende skole tar kontakt med foresatte for å gå i dialog rundt begrunnelsen for skolebytte.
 • Ny skole fatter vedtak / avslag på søknad om skolebytte.
 • Kontaktlærer på avgivende skole og kontaktlærer på ny skole samarbeider om overføring av eleven.
 • Eleven møter kontaktlærer på ny skole.
 • Eleven møter rektor på ny skole.
 • Eleven møter klassen og starter opp på ny skole.

Rett til å klage

Det er klagerett på vedtak om skoleplass. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Til toppen