Starte i 1. klasse

Innhold

Skolestart er en viktig milepæl for barn og foreldre. En god start er viktig. Så fort som mulig i skoleåret før eleven begynner, og senest 1. november, må eleven være digitalt innmeldt til nærskolen.

9. februar 2024 sender vi brev til foresatte med barn som skal starte i 1. trinn og 8. trinn hvor du får informasjon om hvilken skole barnet ditt har fått skoleplass i.

Elever som går i 7. trinn i 1-10 skoler fortsetter i 8. trinn på samme skole.

Det første møtet med skolen

Dere får et oppstartbrev fra skolen hvor du finner informasjon om:

  • Når det er besøksdag
  • Når det er første skoledag
  • Når det er første foreldresamtale
  • Når det er første foreldremøte

Vi oppfordrer alle til å se på skolenes nettsider for å finne mer informasjon.

Besøksdag

Alle 1. klassinger blir invitert til en besøksdag på skolen sin i løpet av mai/juni. Denne dagen møter elevene kontaktlærer, medelever og bli litt kjent med hverandre og klasserommet.

Foresatte blir invitert på et informasjonsmøte med rektor, SFO-leder og helsesykepleier under besøksdagen. Her blir dere bedre kjent med skolen deres. Elevguider viser de nye elevene og foreldre rundt og forteller om skolen.

Nærmere invitasjon kommer i begynnelsen av mai.

Første skoledag

Dette er en viktig dag for små og store. Skolen heiser flagget, og foreldre og barn møter forventningsfulle opp til en felles start.

Dato for skolestarten varierer litt fra år til år, men sjekk ferie og fridager (skoleruta).

Skolene i Larvik starter til ulike tidspunkt på dagen, se egen annonse i Østlands-Posten i august.

Rektor hilser velkommen første skoledag.

Det første møtet med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Takke nei til skoleplass

Skal barnet ditt starte i privat skole, eller flytter dere ut av kommunen før skolestart må du melde fra ved å sende inn skjema "Takke nei til skoleplass".

Til toppen