Vedtok programmandat for Våre unge

Innhold

Våre unge skal resultere i nye og bedre samordninger, samhandlinger og tjenester for unge i Larvik kommune. Kommunestyret vedtok programmandatet 11. mai.

Våre unge er et program bestående av en flere ulike prosjekt med et felles overordnet mål, som sammen skal bidra til forandringer og gevinster i en eller flere virksomheter og sektorer.

Langsiktig endring- og utviklingsarbeid

- Programmet er et langsiktig endring -og utviklingsarbeid som skal styrke, utvikle og etablere nye og bedre løsninger for kvalifisering, opplæring og arbeid for unge i Larvik, forteller prosjektutvikler Frøydis Straume.

Målet er å redusere ungt utenforskap til lavest i landet innen 2040 - Frøydis Straume, prosjektutvikler

Ved å forebygge bedre og inkludere flere, skal programmet resultere i økt verdiskapning lokalt og regionalt gjennom tverrsektoriell tjenesteinnovasjon. I programperiodens første fase skal det samtidig jobbes med å utvikle og etablere et tverrsektorielt “kraftsenter” som kvalifiserer unge for arbeidslivet.

Dette skal blant annet gjøres ved å samordne de beste tiltakene og nøkkelaktørene på tvers av forvaltningsnivå og organisasjonstilknytning.

- Programmet skal samtidig føre til radikal nytenkning og strukturendringer i arbeidet med målgruppa i Larvik. Målet er å redusere ungt utenforskap til lavest i landet innen 2040, forteller Straume.

FNs bærekraftsmål

I tillegg skal programmet bidra til at Larvik kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune realiserer FNs bærekraftsmål innenfor disse områdene:

  • Nr. 3 God helse
  • Nr. 4 God utdanning
  • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 10 Mindre ulikhet
  • Nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn
  • Nr. 17 Samarbeid for å nå målene
Til toppen