Disse bærekraftsmålene skal prioriteres

Innhold

En omfattende medvirkningsprosess er gjennomført og resultatet er sju prioriterte bærekraftsmål.

Det er kjørt medvirkningsprosesser både internt og eksternt.

  • Formannskapet 
  • Elever fra Thor Heyerdahl videregående skole 
  • Rådene (Innvandrerrådet, Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet)
  • Administrasjonen i Larvik kommune (ledere på nivå 1 og 2)
  • Elevrådene ved ungdomsskolene i Larvik
  • Åpne møter  i Svarstad, Helgeroa, Stavern, Tjølling, Kvelde og Larvik by.
  • Barnehagene

Resultatet

Innspillene og prioriteringene som ble gjort av alle som medvirket ble sammenstilt og presentert for formannskapet. 

Formannskapet gjennomførte til slutt en endelig prioritering. 

Disse bærekraftsmålene skal prioriteres i kommuneplanens samfunnsdel: 

Prioriterte Bærekraftmål Web
Til toppen