FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Kommuneplanens samfunnsdel skal bygges opp i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Sju mål er prioritert i planen:

  • Bærekraftsmål 3: God helse
  • Bærekraftsmål 4: God utdanning
  • Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
  • Bærekraftsmål 14: Liv under vann
  • Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Du kan trykke på det enkelte ikon for å få opp delmålene. 

De uthevede delmålene er de viktigste og mest relevante for Larvik. 

FNs bærekraftsmål
Til toppen