Kommunedelplan Larvik by 2021-2033

Kommunedelplan for Larvik er en overordnet plan som gjelder for Larvik byområde.

Kommunedelplanen legger de overordna rammene og føringene for utvikling av Larvik by. Kommunedelplanen inkluderer også en sentrumsstrategi som skal tjene som et felles forpliktende rammeverk for sentrumsutviklinga i Larvik by, og som skal bidra til å øke aktivitetsnivået, attraktiviteten og investeringstakten i Larvik sentrum.

Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST-sak 138/21. Plankartet er rettsgyldig fra 06.10.21, med unntak av det området det er innsigelse til – område #3a indre havn. Det ble avholdt mekling den 17.12.21. Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene, og saken er derfor sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avklaring. Det har også blitt gjennomført en tilleggshøring av enkelte bestemmelser. Disse ble vedtatt 15.06.22 jf. KST-sak 093/22.

Plandokumenter og utredninger

Temakart

Tidligere kommunedelplaner

Se tidligere kommunedelplaner for Larvik by her

Områder med egne planer

Kontakt

  • Ole Sannes Riiser Arealplanlegger
  • Anders Lund Jurist
  • Hanne Holmen Arealplanlegger
Til toppen