Årsevaluering og rapporteringer

Innhold

Oppfølging av mål og beskrivelse av resultater.

Årsregnskap/årsevaluering

Kommunedirektørens rapport til kommunestyret om resultat av siste års drift, sett opp mot de mål og rammer som er vedtatt av kommunestyret. 

Årsevalueringer leveres i mars/april påfølgende år.

Kvartals- og tertialrapport

Kommunedirektøren fremmer rapporter om oppfølgingen av de mål og rammer som er satt for driften. Eventuelt fremmer kommunedirektørens forslag om justering av mål og/eller rammer i kommunestyresaken når rapporten behandles politisk.

Ståstedsanalysen er et oppslagsverk for både administrasjonen og politikerne. Det er et omfattende dokument, men er ikke ment å leses fra begynnelse til slutt.

Til toppen