Høring - forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040

Innhold

Frist for uttalelse: 6. mai 2024.

I forbindelse med oppstart av planarbeid (rullering) med kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040 legges planprogram for arbeidet ut på høring.

Dette er kommunens overordnede styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for videre utvikling av kommunen.

Det legges opp til en rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet oppsummerer et oppdatert kunnskapsgrunnlag som viser til både fremtidige utfordringer og muligheter. Gjeldende samfunnsdel viser langsiktige visjoner slik de ble prioritert i forrige rullering for fire år siden.

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

  • Bakgrunn og forutsetninger for arbeidet
  • Framdrift
  • Medvirkningsprosess

Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet med ny planstrategi. Høring på ny planstrategi, og på kommuneplanens rullerte samfunnsdel annonseres i mai/juni.

Kontaktperson

Heidi Elise Heitun Kvale, heidi.elise.heitun.kvale@larvik.kommune.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes inn via digitalt skjema eller via e-post til postmottak@larvik.kommune.no merket med arkivsakID 24/21336.

Send høringsuttalelse

Alternativt kan du sende uttalelse skriftlig til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Merk med arkivsakID 24/21336.

Frist for å sende inn uttalelse er mandag 6. mai 2024.

Til toppen