Høring - forskrift om folkevalgtes godtgjørelse

Innhold

Frist for uttalelse: 23. juni 2023.

Kommunestyret i Larvik vedtok 10. mai 2023 i sak 079/23 å sende forskrift om folkevalgtes godtgjørelser ut på høring. Forslaget er en forenkling av dagens regelverket slik at det blir enklere å få en oversikt over vilkår og godtgjørelser til folkevalgte.

I forslaget til forskrift er det gjort justeringer i godtgjørelsene til folkevalgte i forhold til dagens forskrift for Larvik kommune. Dette gjelder i hovedsak innenfor alle områder bortsett fra ordfører og varaordfører. Ordførers godtgjørelse er foreslått uendret til 90% av stortingsrepresentantens lønn og varaordfører til 50 % av ordførers godtgjørelse.

Det er eksempelvis lagt inn justeringer for godtgjørelse for verv som hovedutvalgsledere og kommunestyrerepresentanter. Totale kostnader med dagen satser er kr 5.543.287. Med foreslåtte justeringer, er de totale kostnadene beregnet til kr. 6.726.277. Økningen er beregnet til kr. 1.182.989.

I vedtak av kommunestyret, ble det fremmet et alternativt forslag til nivå for godtgjørelser til de folkevalgte hvor dagens nivå er foreslått opprettholdt med unntak av hovedutvalgsledere.

Larvik kommune ber om høringsinnspill for begge alternativene.

Målet med forskriften er å sikre at kommunestyret og andre folkevalgte organer kan få en bred representasjon av kommunens innbyggere, som er uavhengig av deres sosiale og økonomiske arbeidssituasjon for å kunne være representant for sitt parti og som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller som brev til Larvik kommune, postboks 2020, 3255 Larvik.

Merk høringsinnspillet med arkivsakID 22/12119

Frist for å sende høringsinnspill er 23. juni 2023.

Til toppen