Hva er viktig i fremtidens Larvik?

Innhold

Nå kan du si din mening om hvordan Larvik skal utvikle seg fram mot 2040.

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordna strategiske styringsverktøyet i kommunen, nå skal denne rulleres.

Fokusområder som blir vedtatt i planen vil gi oss klare føringer for hvilke prioriteringer kommunen skal ta fremover innen utvikling av Larvik som samfunn og tjenesteleverandør.

Har du meninger om hva du tenker er viktig for Larvik framover er tiden inne for å bidra med dine tanker. 

–  I planen skal vi sammen ta stilling til muligheter og utfordringer, for å kunne sette langsiktige mål og strategier for kommunen som samfunn, og for kommunen som organisasjon, forteller Heidi Elise Heitun Kvale i Larvik kommune. 

For at innholdet i planen og prioriteringer som tas skal gi mening og mål for hvordan vi utvikler de rette tjenester i Larvik trenger vi hjelp av innbyggerne våre!

Heidi Elise Heitun Kvale
Heidi Elise Heitun Kvale leder arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Larvik Sentrum Fra Lufta (3)
Hva mener du er viktig for Larvik fram mot 2040? Nå er tiden inne for å si din mening!

Innspill fra innbyggere, lag og foreninger

Din stemme er viktig for å forme vår kommune! Bidra med dine tanker rundt utviklingen av samfunnet.

Kom med innspill som enkeltperson, eller arranger et gjestebud med venner og naboer for en god prat om Larvik inn i fremtiden. 

Gjestebud-metoden er en inkluderende måte å samle innspill på hvor du kommer med dine meninger i en gruppe med folk du allerede kjenner: 

– Inviter dine venner, naboer, kollegaer eller andre du ønsker å prate med. Diskuter spørsmålene dere finner i skjemaet under og skriv inn svarene. Det er enkelt å bidra til vår felles utvikling! forteller Kvale.

Deres meninger hjelper oss å bygge en bedre fremtid. Send inn deres synspunkter i dag!

Send innspill her

Innspill fra næringsliv

Deres bidrag er viktig for å forme vår felles fremtid gjennom kommuneplanens samfunnsdel. 

Engasjer dere som enkeltpersoner, eller ved å arrangere gjestebud i firmaet. 

Deres innsikt i næringslivets muligheter og utfordringer bidrar til bærekraftig utvikling for hele kommunen. 

Send innspill her

Dette er gjestebud-metoden

Et gjestebud er et uformelt møte som ledes av en vert (den som inviterer inn). Verten har ansvaret for å gjennomføre gjestebudet. Verten kan selv bestemme hvem som inviteres, og hvor gjestebudet skal finne sted.

De som blir invitert til gjestebud, blir med på å diskutere temaer basert på spørsmål som ligger klare i det digitale skjemaet. 

Deltakerne i et gjestebud kommer med egne innspill og synspunkter som samles inn av verten. Alt foregår i en trygg og avslappet setting, og svarene sendes inn til kommunen anonymt.

Frist 13. mai

Fristen for å sende innspill er mandag 13. mai.

Vi registrerer ikke e-postadresser i skjemaene, så alle innspill er anonyme.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er overordnet for all planlegging i en kommune og er det øverste styringsdokumentet i kommunen.

Hvorfor er det viktig å bidra til denne planen?
Fokusområder som blir vedtatt i denne planen gir klare føringer for hvilke prioriteringer kommunen vil ta fremover innen utvikling av Larvik som samfunn og tjenesteleverandør.

Samfunnsdelen til kommuneplanen vurderer hvilke muligheter og utfordringer kommunen har i vente, og hvilke strategier vi bør ha for å styrke mulighetene og redusere utfordringene, og få en ønsket utvikling av kommunen som samfunn og som organisasjon.

Endelig plan er gjeldende først etter vedtak i kommunens øverste politiske organ, kommunestyret. 

Dette skjer videre

I de neste ukene er det mulig å komme med innspill til planarbeidet. Innspillene vil gjennomgås av en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av representanter fra alle kommunens tjenesteområder. 

Forslag til ny samfunnsdel kommer til politisk behandling i kommunestyret i september. Deretter legges planen ut på høring i seks uker. I denne perioden kan alle på nytt  komme med ytterligere innspill.

Etter justeringer av plan som følge av innspillene i høringsrunden, kommer planen for endelig politisk behandling i kommunestyret i løpet av senhøsten.

Farriseidet
Din stemme er viktig for å forme vår kommune! Frist for å sende innspill er 13. mai.
Til toppen