Søke på egenhånd

Innhold

Veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd.

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

DIBK har laget en veileder for hva som må gjøres når du skal søke på egenhånd.

  1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom
  2. Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?
  3. Hva har du lov til å gjøre på eiendommen din og hva må du ta hensyn til?
  4. Du trenger tegninger av det du skal bygge og hvor det skal plasseres.
  5. Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din.
  6. Send inn en komplett byggesøknad, så sparer du mye tid og ekstraarbeid.
  7. Først når kommunen sier ja, kan du starte byggingen.
  8. Når bygget er ferdig må du søke om ferdig attest.

Slik søker du

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter

  1. Via byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen.
  2. Via e-post til postmottak@larvik.kommune.no
Send byggesøknad elektronisk

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk kan søknaden sendes i pr post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Mindre byggeprosjekter

DIBK har laget en oversikt over enkle skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Til toppen