Om eiendomsskatt i Larvik

Innhold

Kommunestyret i Larvik vedtok i desember å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023.

Kommunestyret i Larvik vedtok i desember å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023.

For skatteåret 2023 skal det beregnes eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendommer og energianlegg.

Hvem skal betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatt skal betales av den som er registrert som eier av eiendommen. Skatten betales uavhengig av om det er leilighet, enebolig eller fritidsbolig/hytte.

Hvis du leier bolig er det eieren som betaler skatten.

Når skal skatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene (vann, avløp og renovasjon) fire ganger i året.

I oppstartsåret 2023 vil skatten bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

Bor du i borettslag?

Borettslaget er som eier av eiendommen, ansvarlig for eiendomsskatten og vil motta en samlet regning for hele selskapet.

Hvordan kostnaden fordeles på de enkelte andelseierne avhenger av vedtekter og bestemmelser i borettslaget/boligaksjeselskapet.

Normalt fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdiene på boenhetene.

Mener du skattegrunnlaget er feil?

Hvis du mener skattegrunnlaget for en boligeiendom er feil, må du ta kontakt med Skatteetaten. 

Takseringer som gjøres av kommunens sakkyndige nemnd kan påklages. Eiendomsskatteklager blir behandlet av kommunens utvalg for klagesaker.

Eier du fritidseiendom?

Alle fritidseiendommer og landbrukseiendommer (ikke næringsdelen) skal takseres i løpet av våren 2023. Informasjon om befaring og taksering er sendt til innbyggerne. 

Til toppen