Bål, grilling og brenning av hageavfall

Innhold

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke lov å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i utmark.

Griller, bålpanner og utepeis

Det er lov å bruke griller, bålpanner og utepeis som har direkte tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig, uten at dette fører til plage for naboer og andre. Bål, bålpanner og grilling i utmark kan likevel gjøres på allerede etablerte bålplasser på eget ansvar, så lenge det ikke kan føre til brannspredning.

Brenningen skal ikke gi varige skader på naturen, som for eksempel på bart fjell eller svaberg. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, også øyer.

Tilrettelagte bål- og grillplasser

Larvik kommune har tilrettelagte bål-/grillplasser på disse stedene:

 • Vestre Rakke
 • Stavernsøya
 • Batteristranda
 • Furumoa
 • Elvestien, ved Stubberød
 • Doktorfjellet
 • Rekkevik
 • Kjeholmen
 • Malmøya, i verneområdet sør på øya

Husk å forlate bål-/grillplassen slik du fant den og ta med avfall hjem.

Sankthansbål

Det er lov med sankthansbål 23. juni eller den nærmeste helgen, hvis ikke det er totalforbud på grunn av tørke. Husk å sjekke kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon.

 • Kommunen krever ingen søknad eller melding om tenning av sankthansbål ved kysten.
 • Du som tenner bålet er ansvarlig, og skal ha grunneiers tillatelse.
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet, og det er viktig å vurdere vindretning og styrke.
Dette må du gjøre hvis du skal tenne sankthansbål

Brenning av hageavfall

Det er ikke lov å brenne avfall på egen eiendom. Avfall skal leveres til godkjent mottak.

Forbudt å brenne avfall
Til toppen