Lov med sankthansbål

Innhold

Det er lov å tenne sankthansbål 23. juni og helgen 24. og 25. juni, men Larvik brann og redning ønsker å gjøre alle oppmerksom på at det ikke er helt fritt fram. Her er brannsjefens ti forutsetninger for å tenne bål på sankthansaften.

  1. Sekk om det er forbud mot bruk av ild i kommunen
  2. Du som tenner bålet bærer hele ansvaret, og skal ha grunneiers tillatelse
  3. Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet
  4. Vindretning og styrke må vurderes, vær obs på gnistregn
  5. Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  6. Ikke bygg bålet for stort
  7. Det er forbudt å brenne bål på svaberg
  8. Det er ikke lov å brenne miljøfarlige og forurensende materialer
  9. Når bålet forlates skal det være fullstendig slukket, og det skal ryddes opp etter sankthansfeiringen
  10. Kommer bålet ut av kontroll ringer du nødtelefon 110

Følger du disse rådene bidrar du til en trygg sankthansfeiring i kommune vår.

Larvik brann og redning ønsker alle innbyggere og turister en riktig god feiring!

Ikke alt kan kastes på bålet

Det er kun rent trevirke som kan brennes lovlig. Eksempler på dette er kvist, ubehandlede paller og trevirke.

Dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler og madrasser skal ikke brukes i bål. Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent. Når dette brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene ved bålet.

Asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet og gjøre skade for både mennesker, dyr og natur.

Generelt forbud fra 15. april til 15. september

Det er i perioden 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke forårsaker ukontrollert brann.

Bål, grilling og brenning av hageavfall
Til toppen