Strakstiltak på Byggesak

Byggesaksavdelingen iverksetter nå strakstiltak for å ta igjen etterslepet.

Tidligere denne uken ble Planutvalget informert om status i virksomhet Byggesak i Larvik kommune. 

Nytt saksbehandlingssystem og unormalt høyt sykefravær har ført til store forsinkelser i behandlingen av byggesøknader. 

124 saker har overskredet tidsfristen og 217 saker er satt på vent. Saker satt på vent innebærer at saksbehandling har startet, men at det er gitt tilbakemelding på at søknadene er mangelfulle. Dermed venter man på at søker skal supplere materialet. 

Les hele orienteringen fra kommunalsjef Hilde Bøkestad her. 

Strakstiltak

Det blir nå bli gjennomført en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen. Blant annet vil det tilrettelegges for økt kapasitet i perioden 01.03.18 - 01.06.18 med sikte på å komme ajour i byggesaksbehandlingen.

Det vil også innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Arbeidet med å prioritere rekkefølgen på behandling av sakene er nå i gang. Nærings- og større boligprosjekter vil prioriteres. 

I tillegg ønsker Byggesak å gi søkere en mulighet til å gi innspill til prioritering. De som har sendt inn søknad kan nå melde inn ønsker og begrunnelser for hvorfor deres søknad skal prioriteres. 

Haster din byggesak? Fortell oss hvorfor.
Til toppen