Atomberedskap i Larvik kommune

Innhold

Her finner du informasjon du som innbygger bør vite om og forberede deg om ved en atomhendelse.

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi alvorlige helseskader. I Norge har vi et eget direktorat for strålevern og atomsikkerhet, som har et nasjonalt ansvar for atomberedskap.  

Hvis en atomulykke rammer oss, vil et nasjonalt kriseutvalg for atomberedskap håndtere hendelsen og iverksette tiltak hurtig. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse.

Ved en atomhendelse vil mange ulike beredskapsaktører være involvert.

Kommunens rolle vil være å sikre driften av lovpålagte tjenester, informere innbyggere og media, og bistå politiet med for eksempel å evakuere og sperre områder.

Hva kan skje?

Sannsynligheten for alvorlige atomulykker øker. Europas kjernekraftverk eldes, og det er krigshandlinger i nærheten av kjernekraftverk i Ukraina. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende, og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Regjeringen har vedtatt seks generelle scenarier som atomberedskapen i Norge skal kunne håndtere:

 • Stort utslipp som blir transportert med lufta til Norge fra anlegg i utlandet (for eksempel Tsjernobyl-ulykka)
 • Stort utslipp som blir transportert med lufta fra norske anlegg 
 • Lokalt utslipp fra mobil kjelde (for eksempel utslipp fra en atomisbryter som seiler langs kysten) 
 • Lokal hendelse som utvikler seg over tid (for eksempelpoloniumforgiftingen av Litvinenko i 2006) 
 • Radioaktive utslipp til havet
 • Hendelse i utlandet med konsekvenser for nordmenn eller norske interesser (for eksempel Fukushima-ulykka i 2011)

Hva kan jeg gjøre?

Direktoratet for strålevern og atimsikkerhet har definert flere forhåndsdefinerte tiltak som innbyggere må forberede seg på.

Hvis det skjer en atomhendelse vil kriseutvalget for atomberedskap gi beskjed når disse tiltakene skal iverksettes. Kommunen videreformidler rådene fra kriseutvalget gjennom våre nettsider, sosiale medier og media.

 1. Kjøp jodtabletter på apoteket for hjemmelagring. Gjør dette før en ulykke skjer, slik at du har dem tilgjengelig. Jodtabletter skal du kun ta etter råd fra myndighetene, og det vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende. Tablettene beskytter mot kreft i skjoldbruskkjertelen.

 2. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen. Varmepumper kan være på. Innendørsopphold vil normalt ha kort varighet og ikke utover to døgn. Innendørsopphold reduserer hvor mye stråling du utsettes for. Det hindrer også at du puster inn radioaktiv forurensning eller får det på kroppen.

 3. Vask deg med såpe uten å skrape opp huden. Bruk sjampo, men ikke balsam som kan feste forurensningen til håret. Vask klær i maskinen som normalt. Tørk av skoene med en fuktig fille og kast fillen etterpå.

 4. Myndighetene kan gi råd om å unngå mat og drikke som ikke er kontrollert av myndighetene. Dette gjelder for eksempel frukt og grønnsaker fra egen hage og vann fra sisterne/vanntank, mat som du sanker selv, for eksempel vilt, ferskvannsfisk, sopp og bær.

  Mat kjøpt i butikk og drikkevann fra springen er trygt.

 5. Respekter myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering. 

  Følg med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.

 

Egenberedskap

Det er flere ting du kan gjøre for å forberede deg til en mulig atomhendelse. 

 1. Hver og en av oss har ansvaret for egen sikkerhet og egen beredskap. Når vi rammes av alvorlig hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest.

 2. Lurer du på om du har en jobb med samfunnskritiske funksjoner som gjør at du må på jobb til tross for et råd om innendørs opphold?

 3. For eksempel for å utføre arbeid, reise til/fra arbeidsplassen eller hvis du må ha helsehjelp?

  Verneutstyr kan være støvmaske med filter, vanntett tøy og sko som beskytter hud, engangshansker.

 4. Er noen i husstanden i målgruppa for de som bør ta jodtabletter bør dere ha dette hjemme. Se lenger opp for mer informasjon.

Mat, dyr og fôr

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann.

Hvis det kommer råd om innendørsopphold gjelder dette også dyr. Husk å dekke til for som ligger ute. 

Mattilsynet gir råd om tiltak som kan være aktuelle i Norge ved et utslipp. Du finner mer relevant informasjon under.

Til toppen