Jodtabletter til innbyggere

Innhold

Larvik kommune har jodtabletter lagret ved familiesentrene. Disse er ment for de mest sårbare målgruppene; barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget.

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende eller de som har barn som bor hjemme bør ha jodtabletter tilgjengelig hjemme. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

De over 40 år har svært liten risiko for å få helseskade, og trenger ikke ta jodtabletter.

Jodtabletter til barn og unge under 18, gravide og ammende

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for barn og unge under 18 år (der barn oppholder seg på dagtid), gravide og ammende i sin kommune. Det har Larvik, og fra midten av mai 2022 oppbevares kommunens jodtabletter på skoler, barnehager, familiesentre og andre institusjoner. Tidligere har tablettene kun blitt oppbevart på familiesentrene i kommunene.

Bakgrunnen for endringen er en ny veileder fra Helsedirektoratet der det blant annet presiserer at kommunens jodtabletter skal oppbevares og distribueres fra der barn oppholder seg på dagtid.

Samtykke til jodtabletter

Forhåndssamtykke fra foreldre og foresatte til barn under 16 år er nødvendig for at barn og ungdom skal få utdelt jodtabletter der de oppholder seg, i barnehage, på skole eller institusjon.

Forhåndssamtykke innhentes av skoler, barnehager og institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Samtykke gis via Visma eller andre systemer.

Jodtabletter - oppbevaring, distribuering og samtykke

Jodtabletter til husholdninger

Alle kan kjøpe jodtabletter for å lagre hjemme. De kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Til toppen