Siste nytt 6/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Ønsker du en endring i kostholdet ditt?

Mandag 19. februar kl. 11.30 til 13.00 starter Frisklivssentralen opp med kurset Bra Mat. Kurset går over 4 ganger spredt over 12 uker, med én og en halv time time varighet hver gang. De ukene det ikke er kurs blir det en halvtime samlinger med gruppa. 

Shutterstock 1247138134

Gratis aktiviteter i vinterferien

I vinterferien skal vi i gang med massevis av kule ferieaktiviteter for barn og unge fra 4. klasse til og med Vg3. Det blir blant annet tur til Kongsberg skisenter, fotokurs, yoga og mye mer. Det er begrenset med plasser så her gjelder det å være førstemann til mølla!

Barn Ved Skisenter Istock

Kvelde helsestasjon legges ned

Kommunestyret vedtok i desember at Kvelde helsestasjon avvikles fra 1. juli. Innbyggere som i dag benytter Kvelde helsestasjon, vil etter 1. juli få disse tjenestene på enten Svarstad helsestasjon eller Fagerli helsestasjon.

Helse Bamse

Politisk møteplan uke 7

Styret for kulturhuset Bølgen
Mandag 12. februar fra kl. 18.00 til 20.00 i Bølgen, møterom Galleriet

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Onsdag 15. februar fra kl. 13.30 til 14.30 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Utvalg for valgsaker
Onsdag 15. februar fra kl. 16.00 til 17.00 i Sliperiet

Kommunestyret
Onsdag 15. februar fra kl. 17.00 til 21.00 i Sliperiet

Se Kommunestyret direkte på Larvik kommuneTV

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 30. januar 2024 mindre endring av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14:

  • ArkivsakID: 23/33946 - Endring av reguleringsplan for Sandvold, del 2 etter forenklet prosess
    (PlanID: 201416).
  • ArkivsakID 23/1065 - Endring av reguleringsplan Brunlaskogen etter forenklet prosess (PlanID
    200919).

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Høring

Områdeplan for Kaupang Fornminneområde, med arkivsakID 18/13, er lagt ut til begrenset høring av de foreslåtte endringene. Høringsfrist er 23. mars 2024.

Kommuneplanutvalget behandlet i møte 1. februar 2024 forslag til ovennevnte områdeplan.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til begrenset høring av de foreslåtte endringene i Plandialogen.

Merknader sendes skriftlig med referanse til arkivsakID 18/13 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no.

Frist for innsendelse av merknader er 23. mars 2024.

Ledige stillinger

Publisert 9. februar 2024.

Til toppen