Siste nytt 22/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Ingen utbetalinger fra skogfond i uke 28, 29 og 30

På grunn av ferieavvikling hos Statsforvalteren vil det ikke bli utbetalt skogfond mellom 8. til 28. juli. Krav som skal utbetales før ferien må være godkjent av kommunen før fredag 5. juli 2024.

Skogfond (2)

Avbestilling og forsinkelser: Dette skjer med arbeidene på Østre Halsen framover

Larvik kommune har avbestilt de resterende arbeidene med entreprenør Arnadal for vann og avløps-prosjektet på Østre Halsen. Fra og med neste uke vil en ny aktør være på plass for å fullføre etappe én. 

Tore Stafne Svarer Innbyggerne På Østre Halsen 11

Politisk møteplan uke 23

Eldrerådet
Tirsdag 4. juni fra kl. 13.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Innvandrerrådet
Tirsdag 4. juni fra kl. 18.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 4. juni fra kl. 17.30 til 19.30 i Romberggata 4, møterom Larvik

Ungdomsrådet
Tirsdag 4. juni fra kl. 17.00 til 21.00 på Ung Arena, møterom Maskineriet

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Tirsdag 4. juni fra kl. 10.00 til 12.00 i Rombergata 4, møterom Tjølling

Hovedutvalg for budsjett og økonomi 
Tirsdag 4. juni fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
Onsdag 5. juni fra kl. 17.00 til 20.00

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Onsdag 5. juni fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Onsdag 5. juni fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Onsdag 5. juni fra kl. 17.00 til 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum

Administrasjonsutvalget
Onsdag 5. juni fra kl. 14.00 til 15.30 i Romberggata 4

Kommuneplanutvalg
Torsdag 6. juni fra kl. 09.00 til 12.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Gruppeledermøte
Torsdag 6. juni fra kl. 17.00 til 19.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 15. mai 2024 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • Eidsten fritidsbebyggelse (ArkivsakID 22/12881) 

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning
Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Detaljert reguleringsplan for formidling/vikingsatsing på Værvågen (ArkivsakID 21/1908)

Planutvalget behandlet forslaget i møte 28. mai 2024. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i Servicesenteret i Feyers gate 7 og på Larvik bibliotek.

Innsending av merknader
Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID
til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 13. juli 2024

Ledige stillinger

Til toppen