Ingen utbetalinger fra skogfond i uke 28, 29 og 30

Innhold

På grunn av ferieavvikling hos Statsforvalteren vil det ikke bli utbetalt skogfond mellom 8. til 28. juli. Krav som skal utbetales før ferien må være godkjent av kommunen før fredag 5. juli 2024.

Utbetaling

Skogeier må sende spesifisert og dokumenterte krav om utbetaling fra skogfondet til kommunen senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble foretatt. Kommunen godkjenner kravet.

Kravet sendes elektronisk via altinn

NB: Husk å bruke personnummer ved innlogging til skogfondskonto.

Alternativt kan utbetalingsskjema sendes til Larvik kommune v/Skogbrukssjef, Postboks 2020, 3255 Larvik, eller på e-post til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen