Avbestilling og forsinkelser: Dette skjer med arbeidene på Østre Halsen framover

Innhold

Larvik kommune har avbestilt de resterende arbeidene med entreprenør Arnadal for vann og avløps-prosjektet på Østre Halsen. Fra og med neste uke vil en ny aktør være på plass for å fullføre etappe én.  

Tore Stafne Svarer Innbyggerne På Østre Halsen 11
Virksomhetsleder for kommunalteknikk, Tore Stafne, utenfør Hølen Matbar etter folkemøtet på Østre Halsen tirsdag. Iver Hesselbergsvei i bakgrunnen skal nå etter planen være ferdig i oktober.

I regi av nærmiljøutvalget på Østre Halsen ble det tirsdag innkalt til folkemøte på Hølen Matbar for å informere om status og videre framdrift i prosjektet.

Virksomhetsleder i kommunalteknikk, Tore Stafne, innledet med å si til de rundt 50 fremmøtte at det hadde vært en krevende periode for alle parter - både innbyggere og kommunen.

– Jeg skal ikke si så mye om historien. Det har vært krevende for dere, og det har vært krevende for oss. Men nå er vi der vi er. 6. mai avbestilte vi resterende arbeider fra Arnadal. De er i ferd med å avslutte her, og skal være ferdig med det de skal gjøre i løpet av denne uka, sa Stafne.

Tore Stafne Svarer Innbyggerne På Østre Halsen 3
Mange innbyggere fra Østre Halsen hadde tatt turen for å få vite mer om status for prosjektet.

Ferdigstillelse i oktober

Etter overtakelse vil det bli dialog knyttet til sluttoppgjør, allerede omstridte krav og eventuell erstatning i forbindelse med avbestillingen.

Arbeidene i Iver Hesselbergsvei startet opp for omtrent ett år siden, og skulle etter planen vært ferdigstilt rundt denne tiden. Men fortsatt gjenstår en god del arbeid.

Under folkemøtet opplyste Stafne at H&K Sandnes, som kommunen har rammeavtale med, overtar jobben med å sluttføre det som gjenstår i Iver Hesselbergsvei, Oterøyveien og deler av Gonveien. Dette er kalt etappe én.

– H&K Sandnes vil i praksis starte allerede på mandag. De vil sette fire lag for å sluttføre etappen, sa Stafne.

Og fortsatte:

– Vi har også overtatt en del avtaler med underleverandører. Etter at etappe én er ferdig, vil vi utarbeide et konkurransegrunnlag for deler av de resterende arbeidene.

Tore Stafne Svarer Innbyggerne På Østre Halsen 9
Kommunestyreveteran Turid Løsnæs (Ap) var blant innbyggerne som hadde tatt turen til folkemøtet.

Ferdigstillelse for etappe én - med to rundkjøringer i Iver Hesselbergsvei og opparbeidelse av fortau, kantstein, og to lag asfalt - er i oppdatert framdriftsplan anslått til i løpet av oktober 2024.

Frustrerte innbyggere

Innbyggerne som hadde møtt opp til folkemøtet hadde en rekke spørsmål til Tore Stafne, og flere ville også lufte sin frustrasjon. Kritikken gikk i all hovedsak på to ting:

*mangel på informasjon underveis i prosjektet når ting ikke har gått som planlagt.

*manglende svar på henvendelser fra innbyggere underveis.

– Vi ser at informasjonen skulle være bedre. Helt åpenbart. Vi kan ikke gjøre annet enn å legge oss flate, og gjøre det vi kan for å bli bedre, svarte Stafne.

Kommunalsjef for Eiendom og teknisk drift, Jan Olav Vagle, har også hatt møter med næringsdrivende i Iver Hesselbergsvei. Hans konklusjon derfra er tydelig:

– De næringsdrivende har savnet informasjon, og der kan vi bli betydelig bedre. Vi skal ta dem med på dialog, og ikke minst hjelpe dem med å merke hvor folk kan kjøre og gå. Det har jeg lovet dem. Vi skal gjøre det vi kan for å ha god framdrift og samarbeid med næringsdrivende og berørte. Det er målsettingen framover, sier Vagle.

Tore Stafne Svarer Innbyggerne På Østre Halsen 6
Tore Stafne fikk mange spørsmål fra salen, og særlig mangelen på informasjon underveis var en kilde til frustrasjon for innbyggerne.

 

Uvanlig å avbestille

Tore Stafne opplyste innbyggerne om at avtalen som ble inngått med Arnadal Anlegg, om hele VA-prosjektet på Østre Halsen, var på 146 millioner kroner.

Forsinkelsene, avbestillingen og andre forhold vil gjøre den endelige regningen høyere. Men hvor mye er fortsatt uavklart.

– Så lenge jeg har jobbet i kommunen, i over 20 år, kan jeg aldri huske at vi har avbestilt en kontrakt før. Det har vært en vanskelig avgjørelse, men jeg tror vi har valgt den minst krevende løsningen for tiden framover, sa Stafne.

På spørsmål fra salen om det stemmer at samarbeidsproblemene oppsto nærmest umiddelbart, svarte virksomhetslederen slik:

– Det har vært krevende nesten siden vi underskrev kontrakten. Vi har ulike oppfatninger av ting. Men nå er vi i en situasjon der vi skal forhandle, og jeg har ikke lyst til å si for mye om dette.

Stafne bekreftet at etappe én gjennomføres som planlagt, men at deler av senere etapper kan bli utsatt til senere for å unngå å bruke penger man ikke har.

– Det som blir gjort, skal bli gjort ordentlig. Og så blir det opp til politikerne å bestemme hvor mye penger vi får, sa han. 

Status VA-prosjektet på Østre Halsen

 • Larvik kommune avbestilte resterende arbeider fra Arnadal Anlegg AS den
  06.05.24.
 • Utførende entreprenør skal avslutte sitt arbeid og forlate anlegget innen
  01.06.24.
 • Det vil bli gjennomført en overtakelsesforretning av utført arbeid mandag
  den 03.06.24.
 • Etter overtakelse vil det bli dialog knyttet til sluttoppgjør, allerede omstridte
  krav og eventuell erstatning i forbindelse med avbestillingen.

Videre framdrift

Larvik kommune har bedt H&K Sandnes om å stille med 4 lag for å fullføre
igangsatte arbeider:

Lag 1: fullføre arbeidene med stikkledninger og klargjøre fundamentet for
kantstein (en gravemaskin og en mann)

Lag 2: Fylle rundt styringskummen slik at entr. Helge Klyve kan komme i gang
med etablering av fundamentet til bygget og begynne med tilbygget til
styringskummen (en gravenmaskin og en mann)

Lag 3: VA-arbeider på strekningen Hvalen pumpestasjon – Gonveien samt
grave for utskifting av bekkelukkingen fra Hølen båthavn (en stor maskin + 2
mann)

Lag 4: tilbakefylle etter VA-grøft og bygge opp veioverbyggingen (en stor maskin
+ 1 mann)

I tillegg har vi inngått avtale med underleverandør Håkonsen og Sukke for å sette
kantstein.

Demix som står for sementstabiliseringen er tilbake i uke 25.

Etter at arbeidene er ferdige må en vente i 3 uker før spunting kan starte. Disse
arbeidene vil H & K Sandnes stå for.

Til toppen