Kunngjøringer uke 51/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Høring - Detaljerte reguleringsplaner for Stålaker steinindustriområde og Øvre Nanset gbnr 2011/3 og 687 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 12.02.2021

Les mer og send inn merknader

publisert 16.12.2020 

Til toppen