Høring - Detaljerte reguleringsplaner for Stålaker steinindustriområde og Øvre Nanset gbnr 2011/3 og 687 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 12.02.2021

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn.

  • Detaljert reguleringsplan for Stålaker steinindustriområde (ArkivsakID 18/14616)
  • Detaljert reguleringsplan for Øvre Nanset gbnr 2011/3 og 687 m.fl. (ArkivsakID 18/16301)

Planutvalget behandlet forslagene i møte 08.12.2020. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen