Kunngjøringer uke 46/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Helsefagarbeider
  • Utdanningsstillinger
  • Støttepedagog
  • Sykepleier
  • ALIS- lege
  • Fastleger

Vedtatte reguleringsplaner 10.11.2021

Detaljert reguleringsplan for Stolpestad camping, gbnr. 4123/2 og 4123/76

Les mer her

Åpne møter uke 47/2021 

Eldrerådet

Tirsdag 23. november kl. 13.00-15.00 på OTIUM (felleslokale), Saltbrygga.

Ungdomsrådet

Tirsdag 23. november kl. 17.00-20.00 på møterom Tjølling, Romberggata 4.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tirsdag 23. november kl. 17.30-19.30, digitalt.

Innvandrerrådet

Tirsdag 23. november kl. 18.00-20.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift

Onsdag 24. november kl. 17.00-20.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring

Onsdag 24. november kl. 17.00-20.00 i Bølgen Kulturhus, Galleriet, Sanden 2.

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring

Onsdag 24. november kl. 17.00-21.00 på møterom Larvik, Romberggata 4.

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering

Onsdag 24. november kl. 17.00-21.00 hos Larvik Læringssenter, Hammergata 24.

publisert 19.11.2021 

Til toppen