Kunngjøringer uke 44/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 45

Presentasjon av strategidokumenter
Strategidokumentet blir presentert onsdag 9. november fra kl. 15.00 til 17.00 i Sliperiet.

Se presentasjonen direkte her

Godkjent reguleringsplan

Larvik kommunestyre vedtok i møte 26. oktober 2022 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 21/955 Endring av reguleringsplan - Amundrødhagen øst - gbnr. 2040/19, planID 202102
  • ArkivsakID 19/4595 Endring av reguleringsplan E-18 Bommestad - Sky (som bygget), planID 202203

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Program for Kulturnatt

Lørdag 12. november er det Kulturnatt i Larvik. Dagen blir fylt med konserter, forestillinger, filmer, kunstutstillinger og mye mer!

Se fullt program her

Er du forberedt om noe uventet skjer?

Har du det du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann, strøm og mobilnett plutselig forsvinner?

Les mer om beredskap her

Over 850 000 kroner tildelt fra Miljørntilskuddet i år

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring har behandlet søknadene til andre runde med Miljørntilskuddet.

Les mer om saken her

Mindre utslipp fra Steinsholt renseanlegg

Defekte ventiler ved renseanlegget ble reparert tirsdag 1. november.

Les mer om utslippet her

Nominer kandidater til Frivillighetsprisen 2022

Frivillighetsprisen deles ut i forbindelse med Frivillighetens år.

Nominer din kandidat her

Prisutdeling av kommunens honnørpris

Lørdag 12. november inviterer Larvik kommune til forestilling og utdeling av kommunens honnørpriser i Bølgen kulturhus.

Les mer om arrangementet her

På jakt etter årets juletrær

Larvik kommune er på juletrejakt. Vi trenger juletrær av forskjellig størrelse. Kan du hjelpe oss?

Les mer om saken her

Ledige stillinger

  • Utdanningsstillinger
  • Sykepleier/vernepleier
  • Helsefagarbeider
  • Lærer
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Kokk

Publisert 13. november 2022.

Til toppen