Mindre utslipp fra Steinsholt renseanlegg

Innhold

Defekte ventiler ved renseanlegget ble reparert tirsdag 1. november.

Mandag 31. oktober ble det oppdaget en defekt ventil ved Steinsholt renseanlegg i forbindelse med rutinemessig tilsyn.

– Ved nedtømming og forsøk på å reparere ventilen, ble det oppdaget at flere ventiler var i dårlig forfatning og måtte byttes, forteller Jon Ivar Bakk som er fagkoordinator for avløp i Larvik kommune.

Avløpsvann gikk i overløp

Eksternt personell ble rekvirert, men ventilstyring til nye ventiler krevde noen flere deler og måtte bygges opp igjen på nytt.  Dette arbeidet ble ferdig på ettermiddagen tirsdag 1. november.

Avløpsvannet fra renseanlegget gikk i overløp til Numedalslågen fra ca. kl. 14.00 mandag 31. oktober til tirsdag 1. november kl 15.30. Mengde utslipp var på ca 50 kubikkmeter. 

Det var lav risiko for miljømessig påvirkning av vassdraget.

Til toppen