Kunngjøringer uke 39/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Fysioterapeut med videreutdanning i onkologi/lymfeødem
  • Sykepleiere
  • Leder Organisasjon og innovasjon
  • Helsefagutdannet og sykepleierstudenter til helgestillinger

Vedtatte reguleringsplaner 16.09.2020

  • ArkivsakID 18/13621 Detaljert reguleringsplan for Kvelde gravplass, gbnr 2090/28 med flere
  • ArkivsakID 19/5170 Reguleringsplan gang- og sykkelvei langs deler av Vestmarkveien, gbnr 2009/339

Les mer her

Åpne møter uke 40/2020 

Onsdag 30. september

Formannskapet kl. 17.00-21.00 på Larvik Museum 2. etasje, Nedre Fritzøegate 2.

publisert 24.09.2020 

Til toppen