Kunngjøringer uke 34/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her

Ledige stillinger

 • Regnskapscontroller
 • Prosjektleder byutviklingsprogram
Jobbe hos oss

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Skal du søke om tilskudd til nærmiljøaktivitet? Neste søknadsfrist er 1. september.

Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema.

Søk om tilskudd

Ordningen har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke, men med unntak av organisasjoner som omfattes av kommunens tilskuddsordninger for lag og foreninger.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Mer om retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon om ordningene.

Har du spørsmål? Kontakt Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg: silje.stromberg@larvik.kommune.no / 98231947.

Åpne møter

 • Planutvalget holder møte tirsdag 25. august kl. 13.00
  • Befaringer
    Kl 09.35 Engene, Hvarnes (plansak)
    "   10.25 Breivann, småveier
    "   11.50 Dolven
    "   13.00 Møtet starter
 • Kommunestyret holder møte tirsdag 25. august kl. 16.30
 • Formannskapet møtes som kommuneplanutvalg onsdag 26. august kl. 16.00

Alle møtene gjennomføres digitalt

Til toppen