Kunngjøringer uke 23/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Høring - Detaljert reguleringsplan for Omlidstranda camping gbnr. 4086/1 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 13. august 2021

Les mer og send merknader her

Åpne møter uke 24/2021 

Onsdag 16. juni 

Kommunestyret kl. 09.00-19.00 i Jotron Arena Larvik, Hoffs gate 6

publisert 10.06.2021 

Til toppen