Kunngjøringer uke 13/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringen her.

Fyrverkerisalg 2020

I henhold til Forskrift om Håndtering av Eksplosjonsfarlig stoff §9-2, må søknad om tillatelse til salg av
fyrverkeri være sendt til brannvesenet innen 1. mai. Tillatelsen gjelder inneværende år.

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Bål- og bråtebrenning 2020

Forbudt i tidsrommet 15. april – 15. september

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og
annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier
det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

For øvrig gjelder:
Det er forbudt å brenne forbruksavfall (inkl. husholdningsavfall), rivningsavfall og produksjonsavfall i
åpen flamme, eller i utendørs forbrenningsovn.
Brenning av avfall med malingrester og syntetiske stoffer er særlig forurensende.
Hageavfall anbefales ikke brent p.g.a. forurensning og helseplager.
Brenning av gress og annet naturlig avfall langs åkerkanter, bekker osv. er uønsket p.g.a.
forurensning og helseplager.

Korona

Siste nytt om koronavirus i Larvik

Korona. Offisiell informasjon fra kommunen om koronaviruset.

Åpne møter

Planutvalget holder møte tirsdag 31. mars kl 9.00
Møtet gjennomføres digitalt grunnet koronaviruset.

Til toppen