Siste nytt om koronavirus i Larvik

Innhold

Oppdatert torsdag 13.05 kl. 20.15

Status i Larvik

Torsdag 13. mai

 • kl. 20.15: Det er registrert seks nye smittetilfeller
  • Tre personer er nærkontakt til tidligere smittede
  • Tre personer med ukjent smittekilde
  • Sporingsarbeid pågår
 • kl. 12.30: Det er registrert fem nye smittetilfeller
  • Alle er nærkontakter til tidligere smittede. 
  • Sporingsarbeid pågår.
 • Status: 
  • 48 personer i isolasjon
  • 336 nærkontakter i karantene

Ventekarantene benyttes når det er mistanke om mutert virus. Nærkontakter settes i vanlig karantene, mens deres nærkontakter blir satt i ventekarantene fram til prøvesvar foreligger.

Pr 13. mai har vi 374 personer hjemmehørende i Larvik som er testet positivt på korona i 2021.

Siden mars 2020 har vi totalt 568 personer hjemmehørende i Larvik som er testet positivt på korona.

Vi presiserer at det er sporingsteamet som definerer hvem som er nærkontakter. Alle som blir definert som nærkontakter blir kontaktet av sporingsteamet i kommunen

Onsdag 12. mai

 • kl. 19.35: Det er registrert fem nye smittetilfeller.
  • Tre personer er nærkontakter til tidligere smittede i annen kommune.
  • En person er nærkontakt til tidligere smittet i Larvik.
  • En med foreløpig ukjent smittekilde. 
  • Sporingsarbeid pågår. 
 • Det er registrert to nye smittetilfeller onsdag morgen
  • Begge er nærkontakter til tidligere smittede
 • Det er registrert ni nye smittetilfeller tirsdag 
  • 7 personer er nærkontakter i kjent klynge
  • En er nærkontakt til tidligere smittet i Larvik
  • En er nærkontakt til tidligere smittet i annen kommune
 • Status: 
  • 46 i isolasjon
  • 331 i karantene

Tirsdag 11. mai

 • Det er ikke registrert nye smittetilfeller tirsdag morgen.
 • Status: 
  • 37 personer i isolasjon
  • 231 nærkontakter i karantene
  • 7 personer på avstandsoppfølging
 • I karantene: 
  • En klasse ved Hedrum barneskole
  • To fotballag (Nanset og Stag)
  • To klasser ved Larvik læringssenter
  • En avdeling ved Bakkebygrenda barnehage
  • En avdeling ved Torstrand barnehage
 • I ventekarantene: 
  • To klasser ved Mesterfjellet skole
  • En klasse ved Thor Heyerdahl vgs
  • To avdelinger ved Byskogen barnehage
  • En avdeling ved Torstrand barnehage

Mandag 10. mai

 • kl. 17.45: Det er registrert fem nye smittetilfeller
  • Alle er nærkontakter i kjent smitteklynge (kluster)
  • En ny klasse ved Larvik læringssenter er satt i karantene
  • En avdeling ved Torstrand barnehage er satt i karantene
  • Avdeling ved Bakkebygrenda barnehage er satt i karantene
  • En ny klasse ved Thor Heyerdahl videregående skole er satt i ventekarantene
  • En klasse ved Mesterfjellet skole er satt i ventekarantene.
 • kl. 14.00: Det er registrert seks nye smittetilfeller
  • Fem av disse er nærkontakter i kjent klynge
  • En person med ukjent smittekilde. Sporingsarbeid pågår. 
 • kl. 11.05: Det er registrert to nye smittetilfeller.
  • Begge er nærkontakter til tidligere smittede.
 • kl. 09.55: Det er registrert tre nye smittetilfeller mandag morgen.
  • Foreløpig ukjent smittekilde. 
  • Sporingsarbeid pågår.
 • Det er meldt om mange nærkontakter til smittetilfeller i andre kommuner gjennom helgen.
  • En gruppe ved Larvik læringssenter er satt i karantene
  • To avdelinger ved Byskogen barnehage er satt i ventekarantene
  • En klasse ved Mesterfjellet skole er satt i ventekarantene
 • Status: 
  • 28 personer i isolasjon
  • 271 nærkontakter i karantene
  • 12 personer på digital hjemmeoppfølging

Lørdag 8. mai

 • Det er registrert ett nyt smittetilfelle fredag kveld. 
  • Personen er nærkontakt til tidligere smittet.
 • Status: 
  • 34 personer i isolasjon
  • 415 nærkontakter i karantene
  • Fire skoler og en barnehage er berørt av karantene

Fredag 7. mai

 • kl. 17.40: Det er registrert to nye smittetilfeller.
  • En person er nærkontakt til tidligere smittet.
  • En person med foreløpig ukjent smittekilde.
  • Sporingsarbeid pågår.
 • kl. 14.20: Nå er flere grupper ut av ventekarantene, det gjelder: 
  • En klasse ved Thor Heyerdahl videregående skole 
  • En avdeling ved barnehagen Gøy på landet 
  • Tre avdelinger ved Helgeroa barnehage 
 • kl. 09.35: Det er ikke registrert nye smittetilfeller fredag morgen.
 • Status: 
  • 32 personer i isolasjon
  • 446 nærkontakter i karantene
  • 14 personer på digital hjemmeoppfølging
 • I karantene: 
  • En avdeling ved Lysheim barnehage
  • To klasser ved Jordet skole
  • To klasser og to grupper ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole
  • En klasse ved Hedrum ungdomsskole
  • En klasse ved Ra ungdomsskole
  • Et klassetrinn ved Hedrum barneskole
  • To fotballag - Nanset jenter 13 år og Stag jenter 13 år
 • I ventekarantene: 
  • En klasse ved Thor Heyerdahl videregående skole 
  • En avdeling ved barnehagen Gøy på landet 
  • Tre avdelinger ved Helgeroa barnehage 

Torsdag 6. mai

 • Det er registrert ni nye smittetilfeller torsdag.
  • Sju personer er nærkontakter til tidligere smittetilfeller i Larvik
  • En person er nærkontakt til tidligere smittet i annen kommune
  • En person testet positivt ved innreise fra utland
  • En klasse ved Thor Heyerdahl videregående skole er satt i ventekarantene
  • En avdeling ved barnehagen Gøy på landet er satt i ventekarantene
  • Tre avdelinger ved Helgeroa barnehage er satt i ventekarantene
 • Status torsdag morgen: 
  • 29 personer i isolasjon
  • 414 nærkontakter i karantene
  • 15 personer på digital hjemmeoppfølging
 • I karantene: 
  • En avdeling ved Lysheim barnehage
  • To klasser ved Jordet skole
  • To klasser og to grupper ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole
  • En klasse ved Hedrum ungdomsskole
  • En klasse ved Ra ungdomsskole
  • Et klassetrinn ved Hedrum barneskole
  • To fotballag - Nanset jenter 13 år og Stag jenter 13 år
 • I ventekarantene: 
  • En avdeling ved AOK
  • En avdeling ved Bisjord barnehage
  • En avdeling ved Rødbøl barnehage

Onsdag 5. mai

 • Kl. 21.10: Det er registrert ett nytt smittetilfelle.
  • Personen er ikke bosatt i Larvik, men oppholder seg her.
  • Sporingsarbeid pågår. 
 • Sporingsarbeid rundt smittetilfelle i Sandefjord har ført til at en klasse samt lærere ved Hedrum barneskole er satt i karantene.
 • kl. 15.05: Det er registrert ett nytt smittetilfelle.
  • Personen testet positivt etter innreise fra utland. Sitter i isolasjon.
 • kl. 13.15: Det er registrert ett nytt smittetilfelle.
  • Personen er nærkontakt til tidligere smittet.
 • kl. 08.45: Det er registrert to nye smittetilfeller tirsdag kveld. 
  • Begge er nærkontakter til tidligere smittede.
  • En avdeling ved AOK er satt i ventekarantene
  • En avdeling ved Rødbøl barnehage er satt i ventekarantene
  • En avdeling ved Bisjord barnehage er satt i ventekarantene
 • I karantene:
  • En avdeling ved Lysheim barnehage
  • To klasser ved Jordet skole
  • 2 klasser og to grupper ved Tjodalyng skole
  • En klasse ved Hedrum ungdomsskole
  • En klasse ved Ra ungdomsskole
 • Status: 
  • 28 personer i isolasjon
  • 386 nærkontakter i karantene
  • 13 personer på digital hjemmeoppfølging

Tirsdag 4. mai

 • kl. 15.35: Det er registrert ett nytt smittetilfelle.
  • Personen er nærkontakt til tidligere smittet.
 • kl. 14.50: Flere grupper er ute av ventekarantene. Dette gjelder: 
  • Villa-kulla barnehage
  • Tre klasser ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole.
 • Det er ikke registrert nye smittetilfeller tirsdag morgen.
 • Status: 
  • 27 personer i isolasjon
  • 259 nærkontakter i karantene
  • 26 personer på digital hjemmeoppfølging
 • I karantene: 
  • En avdeling og ansatte ved Lysheim barnehage
  • To klasser ved Jordet skole
  • To klasser og to grupper ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole
  • En klasse ved Hedrum ungdomsskole
  • Et klassetrinn ved Ra ungdomsskole
 • I ventekarantene: 
  • En avdeling ved Villa-kulla barnehage
  • En klasse ved Tjodalyng barneskole
  • To klasser ved Ra ungdomsskole

Mandag 3. mai

 • Kl. 21.50: Det er registrert tre nye smittetilfeller.
  • To er nærkontakter til tidligere smittede og har vært i karantene
  • En er nærkontakt til tidligere smittet utenbys
  • Sporingsarbeid pågår
 • kl. 15.10: Nå er flere grupper ute av ventekarantene. Dette gjelder: 
  • Gruppe ved Larvik Svømmeklubb
  • To klasser ved Fagerli skole
  • To avdelinger ved Fagerli barnehage.
 • kl. 13.40: Det er registrert ett nytt smittetilfelle.
  • Foreløpig ukjent smittekilde
  • Flere barn og voksne i Villa-Kulla barnehage er satt i ventekarantene.
  • Et klassetrinn ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole er satt i ventekarantene.
 • kl. 11.30: Det er registrert ett nytt smittetilfelle mandag formiddag.
  • Personen er nærkontakt til tidligere smittet i annen kommune.
 • Status: 
  • 23 personer i isolasjon
  • 286 nærkontakter i karantene
  • 12 personer på digital avstandsoppfølging
  • I karantene: 
   • En klasse og to grupper, samt noen lærere ved Tjodalyng barne- og ungdomsskole
   • En gruppe elever, samt lærere ved Hedrum ungdomsskole
   • To klasser, samt lærere ved Jordet skole
   • En avdeling og ansatte ved Lysheim barnehage
  • I ventekarantene: 
   • En klasse ved Thor Heyerdahl videregående skole
   • To klasser ved Fagerli skole
   • To klasser ved Jorden skole
   • To avdelinger ved Fagerli barnehage
   • Et fotballag
   • En gruppe ved Larvik svømmeklubb

Søndag 2. mai

 • kl. 20.00: Det er registrert ett nytt smittetilfelle
  • Personen er ansatt på Hedrum ungdomsskole
  • En ny klasse er satt i karantene (ikke ventekarantene på husstandsmedlemmer)
 • kl. 14.50: Det er registrert to nye smittetilfeller.
  • Begge er næarkontakter til tidligere smittede. 
  • To avdelinger ved Fagerli barnehage er satt i ventekarantene.
  • To klasser ved Fagerli skole er satt i ventekarantene
  • Et fotballag er satt i ventekarantene
  • En gruppe ved Larvik Svømmeklubb er satt i ventekarantene
 • Det er ikke registrert nye smittetilfeller søndag morgen.
 • Status: 
  • 20 personer i isolasjon
  • 356 nærkontakter i karantene
  • Bisjord barnehage og en klasse ved Thor Heyerdahl vgs er i ventekarantene

Lørdag 1. mai

 • Det er registrert tre nye smittetilfeller
  • En person er nærkontakt til tidligere smittet.
  • En person er smittet utenbys. Er ikke bosatt i Larvik, men oppholder seg her. 
  • En med ukjent smittekilde. Sporingsarbeid pågår. 
 • Det er registrert to nye smittetilfeller fredag kveld.
  • En person er nærkontakt til tidligere smittet
  • En med foreløpig ukjent smittekilde 
  • En av disse jobber på Tjodalyng barne- og ungdomsskole.
   • To klassetrinn og to grupper er satt i karantene.
   • Hele Bisjord barnehage (barn og ansatte) er satt i ventekarantene
 • Status: 
  • 19 personer i isolasjon
  • 336 nærkontakter i karantene

Fredag 30. april

 • Det er registrert tre nye smittetilfeller
  • Alle tre er nærkontakter til tidligere smittede
  • 2 klasser, samt lærere, ved Jordet skole er satt i karantene. Deres husstander er i ventekarantene.
  • 2 klasser, samt lærere, ved Jordet skole er satt i ventekarantene fram til testsvar foreligger.
  • En avdeling ved Lysheim barnehage er satt i karantene. Deres husstander er i ventekarantene.
 • Status: 
  • 16 personer i isolasjon
  • 217 nærkontakter i karantene
  • 12 personer på digital hjemmeoppfølging

Timebestilling for testing

Mistenker du smitte, bestill time til testing ved smitteteam.
Trenger du i tillegg legetilsyn henvend deg fastlege eller legevakt.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp.
Telefonnummer for timebestilling: 45 83 65 48

Telefontider
Mandag til fredag 08.30 - 12.30
13.00 - 17.30
Helger og helligdager 09.00 - 14.00

Hvor finner jeg mer informasjon?

Denne siden vedlikeholdes med siste oppdaterte informasjon, men vi har samlet all informasjon vi publiserer på én side slik at du til enhver tid kan finne det som er publisert som nyheter på ett sted.

Kontakt

Til toppen