Kunngjøringer 16. mars 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Bli med å gjør Larvik finere!

Våraksjonen går av stabelen 30. april – 6. mai 2018. Da kan alle bidra til å gjøre Larvik enda finere.

Vi oppfordrer enkeltpersoner, skoler, barnehager og lag/foreninger til å bli med på en storstilt vårdugnad for byen vår.

Det skal ryddes langs gater og veier, på lekeplasser og friområder. Meld dere på, velg et område dere vil rydde og Larvik kommune vil dele ut sekker og hansker.

Påmeldingsfrist fredag 13. april. https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0030/

All informasjon om Våraksjonen finner du på https://www.larvik.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/renovasjon/vaaraksjon

Ved spørsmål ring Servicetorget telefon 33 17 10 10.

Borgertog 17. mai 2018

17. mai-komiteen (Larvik sentrum) oppfordrer alle kommunens lag,foreninger,organisasjoner, korps, barnehager og andre interesserte, til å delta i årets borgertog i Larvik sentrum 17. mai!

Påmeldingsfrist: Mandag 9. april.

Påmelding skjer per e-post, og sendes til: silje.stromberg@larvik.kommune.no.

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
- Navn på deltaker (forening/organisasjon/korps/barnehage)
- Informasjon om eventuelt jubileum i 2018
- Tekst som ønskes annonsert av konferansieren, ved togets ankomst i
Bøkeskogen

Spørsmål kan rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg: silje.stromberg@larvik.kommune.no / 98231947.

Velkommen som deltaker i årets borgertog i Larvik sentrum!

Kurs for frivillige

Har du litt tid til overs du vil bruke på noe meningsfylt? Noen småbarnsfamilier opplever å ha en strevsom hverdag. Våre frivillige bidrar med å gjøre hverdagen litt lettere i en familie en 2-4 timer i uka. Har du litt tid? Kurs for nye frivillige starter opp nå!

 • Tirsdag 3. april kl. 18.00 - 20.00
 • Sted: Fagerli Familiesenter, Kremleveien 5

Ønsker du å være med eller ønsker du å vite mer, så ta kontakt med oss:

 • Linn Hege Nordkvelde telefon 93 09 76 50
 • Elisabeth Evensen telefon 98 23 17 80

Tilskudd til private veier

Kommunestyret har for 2018 bevilget 200 000 kroner i tilskudd til vedlikehold av private veier.

Følgende tildelingskriterier gjelder for ordningen:

 • Veien er atkomst til bolig
 • Veien er helårsvei
 • Veien må ha en minstelengde på 200 meter

Tilskuddet gis til konkrete tiltak, ikke eks. brøyting. Det kan tildeles opptil 25 kroner per meter og maks. 25 000 kroner.

Søknaden sendes til:

 • Kommunalteknikk, Vei og trafikk, Postboks 2020, 3251 Larvik
 • Eller i e-post til danny.valle.johannesen@larvik.kommune.no

Søknaden skal være registrert hos oss innen 1. mai 2018.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-post adresse
 • Lengde på veien og veiens tilstand
 • Bruker, grunneier og eventuelle avtaler på veien
 • Avtale med grunneier og eventuelle veilag
 • Kart med avmerket veistrekning
 • Beskrivelse av tiltaket

Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. Det er da krav om regnskap og bildedokumentasjon som viser veien før og etter tiltak. Frist for å ettersende dokumentasjon er 31. november 2018. Overholdes fristen ikke bortfaller tilskuddet.

Egeninnsats kan ikke medregnes i regnskap.

Høring - Søndersrød hageby

Se egen side.

Åpne møter uke 12/2018

Se egen side.

Til toppen